Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών συμπτωμάτων σε νεαρούς ενήλικες

Οι τρέχοντες χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να έχουν αναπνευστικά συμπτώματα που σχετίζονται με τον συριγμό.

Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξάνεται μεταξύ των νεαρών ενηλίκων, αλλά δεν υπάρχουν προοπτικά δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Χρησιμοποιώντας δεδομένα ετήσιων ερευνών για τον καπνό και την υγεία των ΗΠΑ από 6.400 νεαρούς ενήλικες (ηλικιακό εύρος 18-24 ετών) που συλλέχθηκαν μεταξύ 2014 και 2019, οι ερευνητές ανέλυσαν τη συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και της ανάπτυξης διαλειμματικών αναπνευστικών συμπτωμάτων (συγκεκριμένα, επεισόδια συριγμού και νυχτερινός ξηρός βήχας μη λοιμώδους αιτιολογίας) στους 12 μήνες. Τα άτομα με προϋπάρχοντα αναπνευστικά συμπτώματα ή νοσήματααποκλείστηκαν.

Περίπου το 6% της κοόρτης ήταν τωρινοί χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων, το 15% ήταν πρώην χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων και το 10% ήταν τωρινοί καπνιστές τσιγάρων με «καύση» (δηλ. παραδοσιακό καπνό). Λίγο λιγότεροι από τους μισούς χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων κάπνιζαν επίσης και παραδοσιακά τσιγάρα.

Σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων ήταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν αναπνευστικά συμπτώματα που σχετίζονται με συριγμό στους 12 μήνες από ό,τι οι μη χρήστες οποιουδήποτε προϊόντος τσιγάρου (25% έναντι 14%), αλλά οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ξηρό νυχτερινό βήχα.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι μια αναγνωρισμένη πύλη για την εξάρτηση από τη νικοτίνη και πλέον συνδέονται σαφώς με τον κίνδυνο αναπνευστικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον συριγμό σε νεαρούς ενήλικες χρήστες. Αυτή η μελέτη παρέχει περαιτέρω λόγους για την αποθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει μέχρι σήμερα.

Βιβλιογραφία

Xie W et al. Association of electronic cigarette use with respiratory symptom development among U.S. young adults. Am J Respir Crit Care Med 2022 Jun 1; 205:1320.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr