Το Paxlovid μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής COVID-19 ή θανάτου κατά 46%

Το Paxlovid μείωσε τον κίνδυνο για σοβαρό COVID-19 ή θάνατο κατά 46% σε μια μελέτη ασθενών στο Ισραήλ και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό μεταξύ ηλικιωμένων ή ανοσοκατασταλμένων ασθενών ή ασθενών με υποκείμενες νευρολογικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο Najjar-Debbiny και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων του μεγαλύτερου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ για να εντοπίσουν ενήλικες με πρώτη φορά θετικό τεστ για SARS-CoV-2 μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022. Συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή COVID -19 χωρίς αντενδείξεις για το Paxlovid, ανεξαρτήτως κατάστασης εμβολιασμού, και υπολογίστηκε το HR τους 28 ημερών για σοβαρή COVID-19 ή θάνατο με Paxlovid, το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Δεκέμβριο ενώ χορηγείται και στη χώρα μας σε νοσούντες από COVID-19 που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

Μεταξύ των 180.351 επιλέξιμων ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 4.737 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Paxlovid και 135.482 είχαν επαρκή κατάσταση εμβολιασμού για τον COVID-19.

Η μελέτη έδειξε ότι τόσο το Paxlovid όσο και η επαρκής κατάσταση εμβολιασμού για τον COVID-19 συσχετίστηκαν με σημαντική μείωση του ποσοστού σοβαρής θνητότητας COVID-19 (προσαρμοσμένο HR = 0,54, 95% CI, 0,39-0,75 και aHR = 0,20, 95% CI , 0,17-0,22, αντίστοιχα). Διαπίστωσαν επίσης ότι η επίδραση του Paxlovid ήταν φαινομενικά πιο σημαντική στους ηλικιωμένους ασθενείς, σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή και σε ασθενείς με υποκείμενη νευρολογική ή καρδιαγγειακή νόσο (P <,05).

Ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 παραμένει η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου και του θανάτου μεταξύ των ασθενών με COVID-19. Ωστόσο, μια άλλη αποτελεσματική παρέμβαση θα ήταν η χρήση του Paxlovid σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που πάσχουν από ήπια έως μέτρια νόσο.

Βιβλιογραφία

Najjar-Debbiny R, et al. Clin Infect Dis. 2022;doi:10.1093/cid/ciac443.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1172 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr