Οι γλυκαιμικοί στόχοι σε ηλικιωμένους με διαβήτη τύπου 2 είναι πιο ελαστικοί

Όμως, οι κλινικοί γιατροί δεν έχουν προσαρμόσει τις πρακτικές τους για να εναρμονιστούν με τους πιο ελαστικούς στόχους γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν υπερβολικό κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιδιαβητικά φάρμακα και έχουν λιγότερο χρόνο για να επωφεληθούν από τον αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο. Κατά συνέπεια, η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη (ADA) έχει χαλαρώσει τους γλυκαιμικούς στόχους για τους ηλικιωμένους ασθενείς.

Επί του παρόντος, οι στόχοι της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) είναι

  • <7,5% για σχετικά υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες,
  • <8% για όσους έχουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις και
  • η αποφυγή συμπτωματικής υπεργλυκαιμίας (αλλά όχι συγκεκριμένος στόχος) για όσους έχουν πολύ κακή υγεία.

Επιπλέον, η ADA δηλώνει ότι «οι γλυκαιμικοί στόχοι για ορισμένους ηλικιωμένους μπορεί εύλογα να χαλαρώσουν ως μέρος της εξατομικευμένης φροντίδας».

Για να αξιολογήσουν εάν η κλινική πρακτική ευθυγραμμίστηκε με τις εξελισσόμενες κατευθυντήριες οδηγίες μεταξύ 2001 και 2018, οι ερευνητές ανέλυσαν την αντιμετώπιση του διαβήτη σε περίπου 3.500 ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στις ΗΠΑ (ηλικία άνω των 65 ετών). Κάθε μέτρηση HbA1c συγκρίθηκε με τους γλυκαιμικούς στόχους της ADA εκείνο το έτος, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

  • Μεταξύ 2001 και 2018, το ποσοστό των ασθενών με HbA1c ≥1% κάτω από τον στόχο για την κατάσταση της υγείας τους αυξήθηκε από 16% σε 43%.
  • Οι μισοί από τους ασθενείς κάτω από τον στόχο έπαιρναν φάρμακα που σχετίζονται με υπογλυκαιμία.
  • Μεταξύ των ασθενών με κακή υγεία που έπαιρναν φάρμακα για τον διαβήτη, περισσότεροι από τους μισούς είχαν HbA1c ≥1% κάτω από τον στόχο.

Οι ασθενείς με κακή υγεία είχαν την υψηλότερη πιθανότητα να έχουν HbA1c πολύ κάτω από τον στόχο και να χρησιμοποιούν αντιδιαβητικά φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν υπογλυκαιμία, υποδηλώνοντας ασυμφωνία μεταξύ των κατευθυντήριων οδηγιών και της κλινικής πρακτικής.

Οι ασθενείς ή οι κλινικοί γιατροί μπορεί να είναι απρόθυμοι να αποεντατικοποιήσουν τη θεραπεία του διαβήτη και οι κλινικοί γιατροί μπορεί να προσθέσουν νεότερα φάρμακα για τον διαβήτη με στόχο την αντιμετώπιση των  συννοσηροτήτων των ασθενών. Ωστόσο, οι ασθενείς με πολύ κακή υγεία δεν είναι πιθανό να ωφεληθούν από αυτά τα φάρμακα ή από τον αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο και η αποεντατικοποίηση της θεραπείας θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε αυτά τα άτομα.

Βιβλιογραφία

Le P et al. Adherence to the American Diabetes Association’s glycemic goals in the treatment of diabetes among older Americans, 2001–2018. Diabetes Care 2022 May; 45:1107. (https://doi.org/10.2337/dc21-1507)

Pilla SJ et al. Individualized glycemic goals for older adults are a moving target. Diabetes Care 2022 May; 45:1029. (https://doi.org/10.2337/dci22-0004)

American Diabetes Association Professional Practice Committee; 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes Care 1 January 2022; 45 (Supplement_1): S83–S96. https://doi.org/10.2337/dc22-S006

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 873 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr