Ποια είναι η θέση των κανναβινοειδών στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου:

Μια μετανάλυση δείχνει ότι ορισμένα προϊόντα κάνναβης συνδέονται με βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο αλλά και με αίσθημα ζάλης και καταστολή.

Με τα περιορισμένα οφέλη που έχουν, αλλά και την κατάχρηση που πραγματοποιείται, των οπιοειδών για τον χρόνιο πόνο, απαιτούνται ασφαλείς εναλλακτικές θεραπείες πόνου.

Σε αυτή τη μετανάλυση 18 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών και 7 μελετών κοόρτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα οφέλη και τις βλάβες των κανναβινοειδών σε περίπου 15.000 ασθενείς με χρόνιο πόνο. Τα προϊόντα κάνναβης κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την αναλογία δ-9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) προς την κανναβιδιόλη (CBD), την οδό χορήγησης (δηλαδή, από του στόματος, τοπική ή υπογλώσσια) και την πηγή (δηλαδή φυτικής βάσης, συνθετική ή εκχύλισμα). Στις περισσότερες μελέτες, οι ασθενείς είχαν νευροπαθητικό πόνο και όλες οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν ήταν μικρής διάρκειας (1–6 μήνες).

Τα συνθετικά προϊόντα με υψηλές αναλογίες THC-προς-CBD (π.χ. dronabinol, nabilone) και προϊόντα που προέρχονται από ολόκληρα φυτά με συγκρίσιμες (≈1:1) αναλογίες THC-to-CBD το καθένα οδήγησε σε στατιστικά σημαντικές, αλλά μέτριες ποσοτικά μειώσεις, στη σοβαρότητα του πόνου (0,5 – και μειώσεις 1 βαθμών, αντίστοιχα, σε κλίμακα 10 βαθμών). Μόνο προϊόντα με συγκρίσιμες αναλογίες συσχετίστηκαν με μέτριες λειτουργικές βελτιώσεις. Προϊόντα υψηλής αναλογίας THC προς CBD 1:1 συσχετίστηκαν με σημαντικά περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα ζάλη (≈30 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο) και καταστολή (≈7% διαφορά ποσοστιαίας μονάδας).

Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση υποδηλώνει ότι ορισμένα προϊόντα κάνναβης μπορεί να βελτιώσουν τον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο σε διάστημα 1 έως 6 μηνών, αλλά με υπερβολικές δυσμενείς επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη μακροχρόνια χρήση προϊόντων κάνναβης για χρόνιο πόνο και δεν υπήρχαν πληροφορίες για άλλες βλάβες (π.χ. ψύχωση, γνωστική εξασθένηση, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-ναρκωτικών). Αν και πολλά προϊόντα που μελετήθηκαν ενδέχεται να μην είναι εμπορικά διαθέσιμα, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινό πλαίσιο αποφάσεων με ασθενείς για να συζητήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους των προϊόντων ιατρικής κάνναβης για τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση του χρόνιου πόνου.

Βιβλιογραφία

McDonagh MS et al. Cannabis-based products for chronic pain: A systematic review. Ann Intern Med 2022 Jun 7.

Boehnke KF and Clauw DJ. Cannabinoids for chronic pain: Translating systematic review findings into clinical action. Ann Intern Med 2022 Jun 7.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1173 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr