Η συνεχής χρήση της μάσκας CPAP μειώνει τη θνησιμότητα σε άτομα με υπνική άπνοια

Η συνεχής χρήση θετικής πίεσης αεραγωγών κατά τον πρώτο χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Chest.

Παρά την αναφερθείσα συσχέτιση μεταξύ υπνικής άπνοιας (OSA) και θνησιμότητας, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αξιολογούν τις επιδράσεις της θεραπείας της OSA στα καρδιαγγειακά συμβάντα και τον θάνατο από κάθε αιτία δεν έχουν δείξει καμία ευεργετική επίδραση της θεραπείας CPAP, της τυπικής θεραπείας για τη μέτρια έως σοβαρή OSA.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 88.007 ενήλικες με OSA (μέση ηλικία 60 έτη, 64% άνδρες) χρησιμοποιώντας το γαλλικό εθνικό σύστημα αποζημίωσης ασφάλισης υγείας, το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις επιστροφές δαπανών υγείας στους κατοίκους. Όλοι οι ασθενείς ήταν νέοι χρήστες CPAP.

Οι ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία με CPAP, που ορίζεται ως διακοπή αποζημίωσης με CPAP, το πρώτο έτος (μέση ηλικία 59 έτη, 36% γυναίκες) αντιστοιχίστηκαν με ασθενείς που συνέχισαν τη χρήση CPAP (μέση ηλικία 60 έτη, 36,6% γυναίκες). Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου παρακολούθησης, το 3,6% των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία με CPAP πέθαναν σε σύγκριση με το 2,3% των ασθενών που συνέχισαν τη θεραπεία.

Η συνεχιζόμενη χρήση CPAP συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες σε σύγκριση με την διακοπή της CPAP (HR = 0,61; 95% CI, 0,57-0,65).

Επιπλέον, το περιστατικό καρδιακής ανεπάρκειας ήταν λιγότερο συχνό μεταξύ εκείνων που συνέχισαν τη χρήση CPAP σε σύγκριση με εκείνους που διέκοψαν τη θεραπεία (HR = 0,77; 95% CI, 0,71-0,82).

Αυτό το εύρημα προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων για τα ευεργετικά αποτελέσματα της χρήσης CPAP στην επιβίωση. Χρειάζεται πρόσθετη έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος ηςυ CPAP σε συγκεκριμένες αιτίες θανάτου και να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ των ωρών χρήσης της CPAP και του οφέλους θνησιμότητας.

Βιβλιογραφία

Pépin JL, et al. Chest. 2022;doi:10.1016/j.chest.2022.02.013.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 878 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr