Η βαριατρική χειρουργική μειώνει και τους καρκίνους

Στα 6 χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου και η σχετιζόμενη με τον καρκίνο θνησιμότητα ήταν χαμηλότερες σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση από ό,τι σε ασθενείς με τη συνήθη φροντίδα.

Η παχυσαρκία σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα ορισμένων τύπων καρκίνου και επίσης αυξημένη θνητότητα από καρκίνο. Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από ένα μεγάλο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για να συγκρίνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνητότητα μεταξύ 5.000 ασθενών με παχυσαρκία που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση και 25.000 παρόμοιων ασθενών που δεν υποβλήθηκαν. Ασθενείς με ιστορικό καρκίνου, διαταραχή χρήσης αλκοόλ ή σοβαρή βλάβη οργάνων αποκλείστηκαν και από τις δύο ομάδες.

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση 6 ετών, το ποσοστό επίπτωσης 13 καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία (π.χ. αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου, καρκίνος νεφρού, μετεμμηνοπαυσιακός καρκίνος του μαστού, καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος του παγκρέατος) ήταν 3,0 ανά 1000 άτομα-έτη στη χειρουργική ομάδα σε σχέση με 4,6 ανά 1000 ανθρωποέτη στη μη χειρουργική ομάδα. Μια παρόμοια ανάλυση για τη θνητότητα που σχετίζεται με τον καρκίνο απέδωσε ποσοστά 0,6 έναντι 1,2 ανά 1000 άτομα-έτη. Αυτές οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές μετά την προσαρμογή για πολλές πιθανές συγχυτικές μεταβλητές. Μια δευτερεύουσα ανάλυση έδειξε μια δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ μεγαλύτερης απώλειας βάρους στην ομάδα χειρουργικής επέμβασης και χαμηλότερης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου.

Λίγες μελέτες δείχνουν μειωμένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία ή χαμηλότερη θνησιμότητα λόγω καρκίνου σε ασθενείς που επιδιώκουν την απώλεια βάρους μέσω τροποποιήσεων του τρόπου ζωής, πιθανώς επειδή η ποσότητα ή η διάρκεια της απώλειας βάρους είναι ανεπαρκής. Αυτά τα ευρήματα – αν και υπόκεινται στην κριτική των μελετών παρατήρησης – υποδηλώνουν ότι μια χειρουργική προσέγγιση στην απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα του καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία και μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με τα πιθανά οφέλη της βαριατρικής χειρουργικής.

Βιβλιογραφία

Aminian A, Wilson R, Al-Kurd A, et al. Association of Bariatric Surgery With Cancer Risk and Mortality in Adults With Obesity. JAMA. 2022;327(24):2423–2433. doi:10.1001/jama.2022.9009.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1252 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr