Διαταραχές όσφρησης από COVID-19: μια αποτελεσματική θεραπεία

Οι γιατροί θα πρέπει να δοκιμάζουν τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή σε ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα που πάσχουν από COVID-19 για να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια της οσφρητικής λειτουργίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Allergy and Asthma Proceedings.

Αυτή η χρήση ενδορρινικών κορτικοστεροειδών (INCs) δεν επιδεινώνει την κλινική πορεία του COVID-19.

Οι ερευνητές στρατολόγησαν 71 ασθενείς (διάμεση ηλικία 39 έτη, 62% γυναίκες) με χρόνια ρινοκολπίτιδα (CR) από τέσσερα εξωτερικά ιατρεία αλλεργίας ενηλίκων στην Κωνσταντινούπολη που είχαν επίσης εμφανίσει COVID-19. Αυτοί οι ασθενείς αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το τεστ ρινικής έκβασης 22 στοιχείων, VAS και συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων-6 (TSS-6) πριν και μετά την εμφάνιση του COVID-19.

Επίσης, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Οι 21 ασθενείς της ομάδας 1 χρησιμοποίησαν τακτικά INC αλλά τίποτα άλλο όταν είχαν COVID-19. Η δεύτερη ομάδα περιελάμβανε 24 ασθενείς που χρησιμοποίησαν αντιισταμινικά και/ή ανταγωνιστές υποδοχέα λευκοτριενίων (LTRA) και αποτελούσαν την ομάδα 2α, και 26 ασθενείς που δεν χρησιμοποίησαν αυτά τα φάρμακα και αποτέλεσαν την ομάδα 2β.

Ο πληθυσμός της μελέτης περιελάμβανε 48 (67,6%) με αλλεργική ρινίτιδα (AR), συμπεριλαμβανομένων 12 (25%) στην ομάδα 1, 17 (35,4%) στην ομάδα 2α και 19 (39,6%) στην ομάδα 2β και 23 (32,4%) με μη AR.

Τα πιο συχνά συμπτώματα σε όλους τους ασθενείς πριν την εμφάνιση του COVID-19 ήταν καταρροή (n = 57; 80,3%), ρινική απόφραξη (n = 57; 80,3%), φύσημα μύτης (n = 53; 74,6%), φτάρνισμα (n = 52, 73,2%) και οπισθορρινική έκκριση (n = 36, 50,7%).

Κατά τη διάρκεια της νόσου COVID-19, τα πιο κοινά συμπτώματα ήταν κόπωση (n = 36; 50,7%), μειωμένη αίσθηση όσφρησης και/ή γεύσης (n = 36; 50,7%), βήχας (n = 28; 39,4%), ρινική συμφόρηση (n = 25, 35,2%) και ζάλη (n = 21, 29,6%).

Υπήρξαν αξιοσημείωτες αυξήσεις στις συνολικές βαθμολογίες SNOT-22 κατά τη διάρκεια του COVID-19 σε σύγκριση με πριν οι ασθενείς να εμφανίσουν τη νόσο (P < 0,001) σε όλες τις ομάδες. Μόνο οι ασθενείς στις ομάδες 2a και 2b είδαν σημαντικές αυξήσεις στη συνολική φυσική κατάσταση και τα συμπτώματα που σχετίζονται με CR κατά τη διάρκεια του COVID-19.

Όλες οι ομάδες είδαν επιδείνωση της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια του COVID-19 (P < .001). Η ομάδα 1 δεν σημείωσε σημαντική αύξηση στις μειωμένες βαθμολογίες όσφρησης ή/και γεύσης κατά τη διάρκεια του COVID-19, αλλά οι ομάδες 2a και 2b είδαν σημαντικές αυξήσεις (P < .001). Στην πραγματικότητα, είπαν οι ερευνητές, η ομάδα 1 είχε σημαντικά μικρότερη μείωση στην όσφρηση και/ή στη γεύση κατά τη διάρκεια του COVID-19 σε σύγκριση με τις ομάδες 2α και 2β.

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο VAS μεταξύ των βαθμολογιών VAS των τριών ομάδων πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19, αν και οι συμμετέχοντες με AR είχαν σημαντικές διαφορές στις βαθμολογίες TSS-6 μεταξύ των περιόδων της μελέτης.

Επίσης, οι ομάδες 1 και 2 είχαν παρόμοιες συχνότητες συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον COVID-19 εκτός από μειωμένη όσφρηση ή/και γεύση (P = 0,02). Εννέα μέλη της ομάδας 1 (42,9%) και 36 μέλη της ομάδας 2 (72%) είχαν μειώσεις στην όσφρηση και/ή στη γεύση (OR = 0,292, 95% CI, 0,101-0,844).

Οι ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα που προσβάλλονται από COVID-19 μπορούν να χρησιμοποιήσουν εισπνεόμενα ρινικά κορτικοστεροειδή για να αποτρέψουν αποτελεσματικά την εξασθενημένη γεύση ή/και όσφρηση, κατέληξε η μελέτη, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση στα κλινικά αποτελέσματα ή τη σοβαρότητα του COVID-19.

Βιβλιογραφία

Tuzer C, et al. Allergy Asthma Proc. 2022;doi:10.2500/aap.2022.43.210116.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr