Η αβεβαιότητα στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής

Οι κλινικοί γιατροί που δεν μπορούν να αποδεχτούν την αβεβαιότητα συχνά είναι δυστυχισμένοι στη δουλειά τους.

Η ιατρική πρακτική βασίζεται σε πιθανότητες και όχι σε βεβαιότητες — από την πιθανή πορεία μιας ασθένειας έως την αναμενόμενη απόδοση ενός φαρμάκου. Ένας αυξανόμενος όγκος βιβλιογραφίας υποδηλώνει ότι οι κλινικοί γιατροί που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις άγνωστες πτυχές της ιατρικής γίνονται όλο και πιο απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι με το επάγγελμά τους.

Το 2019, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια διαδικτυακή έρευνα 18 σελίδων σε όλες τις ενεργές κλινικές ιατρικές σχολές σε μια ενιαία μεγάλη ιατρική ομάδα της Μασαχουσέτης. Ένα στοιχείο αφορούσε την ιατρική αβεβαιότητα: «Βρίσκω ανησυχητική την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη φροντίδα των ασθενών». Άλλα στοιχεία εξέταζαν διάφορα επαγγελματικά και προσωπικά στοιχεία και διάφορες μετρήσεις ευημερίας. Η έρευνα είχε ποσοστό ανταπόκρισης μεγαλύτερο από 90% (οι ερωτηθέντες έλαβαν οικονομικό κίνητρο για συμμετοχή).

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η χαμηλότερη ανοχή της αβεβαιότητας συσχετίστηκε σημαντικά με το γυναικείο φύλο, την εξάσκηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την έλλειψη αξιόπιστου συμβούλου και τη μικρότερη κλινική εμπειρία. Οι γιατροί με χαμηλή ανοχή στην αβεβαιότητα είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν εργασιακή εξάντληση, πιο πιθανό να είναι δυσαρεστημένοι με την καριέρα τους και περισσότερες πιθανότητες να απεμπλακούν στην εργασία τους.

Αυτή η μελέτη απηχεί προηγούμενα ευρήματα που συνέδεαν διάφορα δυσάρεστα αποτελέσματα του ιατρικού επαγγέλματος με τη δυστυχία που προέρχεται από την καθημερινή ιατρική αβεβαιότητα. Δεδομένου ότι η συνεχής αναζήτηση για την άπιαστη ιατρική βεβαιότητα οδηγεί πάντα σε υπερβολικές εξετάσεις και πολλές φορές σε κατώτερη, υποτυπώδη θεραπεία, θέτει σε κίνδυνο και την ευημερία των ασθενών. Μπορούν οι γιατροί να εκπαιδευτούν σε αυτήν την ικανότητα;

Βιβλιογραφία

Begin AS et al. Factors associated with physician tolerance of uncertainty: An observational study. J Gen Intern Med 2022 May; 37:1415.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr