Η καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη: προσοχή για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη εξέδωσε πρόσφατα μια συναινετική έκθεση για την καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΥ), χαρακτηρίζοντάς την ως μια υποτιμημένη επιπλοκή του διαβήτη.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε από το Diabetes Care, είχε σκοπό να παράσχει σαφείς οδηγίες στους κλινικούς ιατρούς σχετικά με τις καλύτερες προσεγγίσεις για τον έλεγχο και τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με διαβήτη και προδιαβήτη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη βέλτιστη, βασισμένη σε ενδείξεις διαχείριση για όλους και να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών. Η ομάδα σύνταξης περιλάμβανε εκπροσώπηση από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC) και η έκθεση αξιοποίησε προηγούμενες δηλώσεις πολιτικής από το ACC και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Συνιστάται ο εντοπισμός ασθενών με διαβήτη και χωρίς συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και η ταξινόμησή τους είτε στο στάδιο Α (διαβήτης με παράγοντες κινδύνου όπως παχυσαρκία, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, διαβητική νεφρική νόσο και στεφανιαία νόσο) είτε στο στάδιο Β HF (διαβήτης με δομικές/λειτουργικές καρδιακές ανωμαλίες ή αυξημένο νατριουρητικό πεπτίδιο ή τροπονίνη).

Άλλες αξιόλογες οδηγίες περιλαμβάνουν:

Συνιστάται η μέτρηση του νατριουρητικού πεπτιδίου ή μιας υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης σε τουλάχιστον ετήσια βάση για τον εντοπισμό της παρουσίας HF σταδίου Β και για τον προσδιορισμό του κινδύνου εξέλιξης σε συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια.

Όταν η καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκεται σε άτομα με διαβήτη, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να αξιολογούν για την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου (CAD) ως αιτία.

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) και οι αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARBs) είναι τα προτιμώμενα φάρμακα στη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Α ή Β με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 και υπέρταση, ειδικά επί παρουσίας λευκωματουρίας και/ή ΣΝ .

Οι συστάσεις για ιατρική θεραπεία σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) και διαβήτη είναι παρόμοιες με εκείνες για ασθενείς με HFrEF χωρίς διαβήτη.

Το Sacubitril/valsartan είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής σε άτομα με διαβήτη και HFrEF και προτιμάται από έναν αναστολέα ΜΕΑ ή ARB.

Η έκθεση συζητά επίσης ζητήματα πρόσθετης φαρμακευτικής αγωγής, καρδιακής αποκατάστασης, βαριατρικής χειρουργικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διαβήτη, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε από το Journal of the American College of Cardiology, τόνισε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ διαβήτη και καρδιακής ανεπάρκειας. Περιλάμβανε 4.774 ενήλικες με προκλινική ΚΑ (σταδίου Α ή Β) και διαπίστωσε ότι, μεταξύ αυτών με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Β, η εξέλιξη σε κλινική καρδιακή ανεπάρκεια συνέβη σε μικρότερη ηλικία σε άτομα με επίπεδο HbA1c ≥7% (μέση ηλικία 80 έτη έναντι. 83 ετών σε άτομα με καλά ελεγχόμενο διαβήτη, P<0,001). Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «ο μη ελεγχόμενος διαβήτης συσχετίστηκε με σημαντικό κίνδυνο εξέλιξης της καρδιακής ανεπάρκειας» και «η στόχευση του διαβήτη νωρίς στη διαδικασία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι κρίσιμης σημασίας».

Ένα συνοδευτικό άρθρο ανέφερε ότι τα αποτελέσματα ενισχύουν τη σημασία του κακώς ελεγχόμενου διαβήτη ως παράγοντα κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια. «Επειδή η αύξηση είναι πιο απότομη σε όσους βρίσκονται σε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Β, οποιαδήποτε ένδειξη δομικής καρδιακής νόσου ή αύξησης των βιοδεικτών θα πρέπει να προειδοποιεί τους κλινικούς γιατρούς για έναν επικείμενο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό ασθενών που ενδέχεται να αντλήσουν τη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση κινδύνου από αναστολείς μεταφοράς νατρίου-γλυκόζης 2, οι οποίοι έχουν δείξει σε διάφορες δοκιμές ότι αποτρέπουν την καρδιακή ανεπάρκεια στον διαβήτη».

Βιβλιογραφία

Rodica Pop-Busui, et al. Heart Failure: An Underappreciated Complication of Diabetes. A Consensus Report of the American Diabetes Association. Diabetes Care 7 July 2022; 45 (7): 1670–1690.

Justin B. Echouffo-Tcheugui, et al. Diabetes and Progression of Heart Failure: The Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) Study. J Am Coll Cardiol. 2022 Jun, 79 (23) 2285–2293.

Subodh Verma, et al. Forecasting Heart Failure Risk in Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2022 Jun, 79 (23) 2294–2297.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr