Θεραπεία της ανεπίπλεκτης οξείας σκωληκοειδίτιδος με αντιβιοτικά: εξιτήριο από το νοσοκομείο εντός 24 ωρών

Όταν οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιβιοτικά αντί για χειρουργική επέμβαση, η έξοδος από το νοσοκομείο εντός 24 ωρών φάνηκε να είναι ασφαλής.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη CODA σε ασθενείς στις ΗΠΑ με οξεία  σκωληκοειδίτιδα έδειξε ότι τα αντιβιοτικά δεν ήταν κατώτερα από την σκωληκοειδεκτομή (σύμφωνα με τις βαθμολογίες ποιότητας ζωής στις 30 ημέρες), αν και με ποσοστό σκωληκοειδεκτομής 30 ημερών περίπου 16% για όσους έλαβαν αρχικά αντιβιοτικά. Για την ομάδα των αντιβιοτικών, το πρωτόκολλο καθόριζε αρχικά ενδοφλέβια αντιβιοτικά ακολουθούμενα από διάφορα από του στόματος θεραπευτικά σχήματα (συνολική διάρκεια θεραπείας 10 ημέρες) και επέτρεπε στους ασθενείς να εξέλθουν από το τμήμα επειγόντων περιστατικών ή το νοσοκομείο εντός 24 ωρών, εάν φαινόταν ότι είναι κλινικά σταθεροί.

Σε μια δευτερεύουσα ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν την ασφάλεια του γρήγορου εξιτηρίου από το νοσοκομείο.

Μεταξύ των 726 ασθενών που έλαβαν αντιβιοτικά, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές βασικές δημογραφικές ή κλινικές διαφορές μεταξύ των ασθενών που έλαβαν εξιτήριο εντός 24 ωρών και εκείνων που έλαβαν εξιτήριο μετά από 24 ώρες. Τα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στις 7 ημέρες (δηλαδή θάνατος, απειλητικό για τη ζωή συμβάν, σημαντική αναπηρία ή ανικανότητα ή νοσηλεία που δεν σχετίζεται με σκωληκοειδίτιδα) ήταν περίπου 1 ανά 100 ασθενείς και για τις δύο ομάδες. Τα ποσοστά σκωληκοειδεκτομής στις 30 ημέρες για τις δύο ομάδες ήταν 13% και 19%, αντίστοιχα.

Παρόλο που δεν βρέθηκαν σημαντικές βασικές διαφορές μεταξύ της ομάδας γρήγορου εξιτηρίου και της ομάδας του μετέπειτα εξιτηρίου, σίγουρα υπήρχαν ανεπαίσθητες αλλά σημαντικές διαφορές που επηρέασαν την κρίση των κλινικών για την έξοδο εντός 24 ωρών. Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζονται στο ευρύ φάσμα των αποφάσεων γρήγορου εξιτηρίου στις 25 τοποθεσίες μελέτης (εύρος από 0% έως ≈90%). Τα βασικά ζητήματα για τη λήψη της απόφασης σχετικά με το εξιτήριο είναι η σταθερότητα του ασθενούς και η διαθεσιμότητα έγκαιρης παρακολούθησης.

Βιβλιογραφία

Talan DA et al. Analysis of outcomes associated with outpatient management of nonoperatively treated patients with appendicitis. JAMA Netw Open 2022 Jul 1; 5:e2220039.

The CODA Collaborative. A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. N Engl J Med 2020 Oct 5

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr