Αξονική τομογραφία καρδιάς: ένα νέο όπλο για την ανίχνευση εμβολικής εστίας στα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια

Η αξονική τομογραφία καρδιάς φαίνεται πολλά υποσχόμενη ως εργαλείο για την ανίχνευση μιας εμβολικής εστίας στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αν και το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (TTE) εκτελείται συχνά για την ανίχνευση πιθανών καρδιοεμβολικών εστιών σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σπάνια ανευρίσκεται ένας θρόμβος ή μια άλλη εστία υψηλού κινδύνου εμβολικού επεισοδίου. Έχει ενδιαφέρον το εάν άλλες μορφές καρδιακής απεικόνισης έχουν υψηλότερη απόδοση. Για να το ανακαλύψουν, αυτοί οι συγγραφείς διεξήγαγαν μια προοπτική, μονοκεντρική μελέτη ασθενών με υποψία εγκεφαλικού επεισοδίου που υποβλήθηκαν σε ηλεκτροκαρδιογραφική αξονική τομογραφία καρδιάς (CT) κατά τη στιγμή της αρχικής απεικόνισης του εγκεφάλου. Ο στόχος τους ήταν να συγκρίνουν την ταυτοποίηση εμβολικών εστιών υψηλού κινδύνου με καρδιακή αξονική τομογραφία με εκείνη με ΤΤΕ σε ασθενείς που υποβλήθηκαν και στις δύο εξετάσεις.

Από τους 774 ασθενείς που εντοπίστηκαν αρχικά, 452 (μέση ηλικία 72 έτη, 59% άνδρες) είχαν εγκεφαλικό επεισόδιο επιβεβαιωμένο και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους για τη μελέτη. Ο χρόνος που προστέθηκε από την καρδιακή αξονική τομογραφία ήταν κατά μέσο όρο 6 λεπτά και η ποιότητα της απεικόνισης βαθμολογήθηκε καλή ή εξαιρετική στο 73% των ασθενών. Ο χρόνος του TTE ήταν στη διακριτική ευχέρεια του θεράποντος ιατρού. Στο ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων, το ΤΤΕ πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον εξωτερικών ασθενών. Από τους 452 ασθενείς, το 13% είχε ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου και το 3,5% είχε προσθετική βαλβίδα. Μια εστία υψηλού κινδύνου εμβολής βρέθηκε στο 11,4% της ομάδας καρδιακής CT, σε σύγκριση με το 4,9% της ομάδας TTE. Καρδιακός θρόμβος ανιχνεύθηκε πιο συχνά στην ομάδα CT καρδιάς (7,1% έναντι 0,6%). Η αξονική τομογραφία καρδιάς εντόπισε μια πηγή στο 6,3% των 175 ασθενών με κατά τα άλλα κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αυτή η ενδιαφέρουσα μελέτη υποδηλώνει ότι η αξονική τομογραφία καρδιάς θα μπορούσε να παίξει πολύτιμο ρόλο στην αξιολόγηση ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το γεγονός ότι το ΤΤΕ δεν διεξήχθη πάντα κοντά στην αξονική τομογραφία είναι ένας περιορισμός της μελέτης. Η πρόσθετη έκθεση σε ακτινοβολία είναι ένα άλλο ζήτημα. Η επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων από άλλα κέντρα θα είναι χρήσιμη.

Βιβλιογραφία

Rinkel LA et al. Diagnostic yield of ECG-gated cardiac CT in the acute phase of ischemic stroke vs transthoracic echocardiography. Neurology 2022 Aug 2

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr