Lecanemab: φάνηκε πολύ αποτελεσματικό στα πρώιμα στάδια της άνοιας (Alzheimer)

Το Lecanemab (Eisai/Biogen), ένα ερευνητικό μονοκλωνικό αντίσωμα που καθαρίζει το αμυλοειδές, μείωσε τη γνωστική έκπτωση κατά 27% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και μείωσε τα επίπεδα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο ενηλίκων που συμμετείχαν σε μια μελέτη φάσης 3.

Η μελέτη Clarity AD περιελάμβανε 1.795 ενήλικες με πρώιμη νόσο Alzheimer (AD) και επιβεβαιωμένη ύπαρξη αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Η θεραπεία περιελάμβανε lecanemab 10 mg/kg ενδοφλέβια δύο φορές την εβδομάδα ή αντίστοιχο εικονικό φάρμακο.

Η θεραπεία με lecanemab πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο, μειώνοντας την κλινική έκπτωση στην σφαιρική γνωστική και λειτουργική κλίμακα, το Clinical Dementia Rating–Sum of Boxes (CDR-SB), στους 18 μήνες κατά 27% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με διαφορά θεραπείας στη βαθμολογία μεταβολή -0,45 (P = ,00005).

Ξεκινώντας ήδη από 6 μήνες, σε όλα τα χρονικά σημεία, η θεραπεία με lecanemab απέδωσε εξαιρετικά στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο CDR-SB από την αρχική τιμή σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (όλα P < 0,01).

Η μελέτη πληρούσε επίσης όλα τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία με εξαιρετικά στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (P < 0,01).

Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ήταν η αλλαγή από την αρχική τιμή στους 18 μήνες στα επίπεδα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο που μετρήθηκαν με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων αμυλοειδούς, την κλίμακα αξιολόγησης AD-γνωστική υποκλίμακα14 (ADAS-cog14), τη σύνθετη βαθμολογία AD (ADCOMS) , και την AD Cooperative Study–Activities of Daily Living Scale for Mild Cognitive Impairment (ADCS MCI-ADL).

Συνολικά, τα ποσοστά απεικονιστικών διαταραχών από το lecanemabπου σχετίζονται με το αμυλοειδές (ARIA) ήταν “μέσα στις προσδοκίες”.

Η συχνότητα εμφάνισης ARIA που σχετίζεται με οίδημα (ARIA-E) ήταν 12,5% στην ομάδα του lecanemab και 1,7% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Η επίπτωση της συμπτωματικής ARIA-E ήταν 2,8% και 0,0%, αντίστοιχα, και το ποσοστό εγκεφαλικής αιμορραγίας (ARIA-H) ήταν 17,0% και 8,7%. Η συνολική επίπτωση του ARIA (ARIA-E και/ή ARIA-H) ήταν 21,3% στην ομάδα του lecanemab και 9,3% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης Clarity AD θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο στις Κλινικές Μελέτες για το Συνέδριο του Alzheimer.

Υπάρχει ενθουσιασμός για αυτά τα θετικά ευρήματα. Πρόκειται για τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες για το Αλτσχάιμερ μέχρι σήμερα.

Για τα άτομα στα πρώτα στάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ, αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πορεία της νόσου με κλινικά σημαντικό τρόπο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η lecanemab μπορεί να δώσει στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο με τις πλήρεις ικανότητές τους να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή, να παραμείνουν ανεξάρτητοι και να λάβουν μελλοντικές αποφάσεις για την υγεία τους.

Ο συνδυασμός της αλλαγής του βιοδείκτη – μειωμένο αμυλοειδές – συν την επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης σε αυτή τη μελέτη είναι ενθαρρυντικά νέα για τα 57 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο που ζουν με Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, τα φάρμακα που καθαρίζουν το αμυλοειδές θα προσφέρουν ένα αυξητικό όφελος στην καλύτερη περίπτωση ενώ εξακολουθεί να υπάρχει πιεστική ανάγκη για την επόμενη γενιά φαρμάκων που θα επικεντρώνονται σε άλλους στόχους με βάση τις γνώσεις μας για τη βιολογία της γήρανσης. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς πολλά από αυτά τα φάρμακα βρίσκονται σε εξέλιξη, με το 75% των φαρμάκων που είναι στα σκαριά να στοχεύουν τώρα σε μη αμυλοειδικές οδούς νευροεκφυλισμού.

Τον Ιούλιο του 2022, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ αποδέχθηκε την αίτηση άδειας χρήσης βιολογικών προϊόντων της Eisai για το lecanemab στο πλαίσιο της ταχείας οδού έγκρισης και έδωσε προτεραιότητα για τον έλεγχο του φαρμάκου.

Πηγή

LECANEMAB CONFIRMATORY PHASE 3 CLARITY AD STUDY MET PRIMARY ENDPOINT, SHOWING HIGHLY STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION OF CLINICAL DECLINE IN LARGE GLOBAL CLINICAL STUDY OF 1,795 PARTICIPANTS WITH EARLY ALZHEIMER’S DISEASE

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1325 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr