Μην παίρνετε συμπληρώματα ιχθυελαίου χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας: η τακτική λήψη αυξάνει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής

Ο κίνδυνος για εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής ήταν μεγαλύτερος σε όσους χρησιμοποιούσαν συνήθως συμπληρώματα ιχθυελαίου σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έκαναν, σύμφωνα με μελέτη στο European Journal of Preventive Cardiology.

Επιπλέον, η γενετική προδιάθεση για κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), η μη διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου κατά την έναρξη και η κατανάλωση λιπαρών ψαριών δεν άλλαξαν τη συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων ιχθυελαίου και του κινδύνου ΚΜ.

Ο γενικός πληθυσμός θα πρέπει να ενημερώνεται για τους πιθανούς κινδύνους κολπικής μαρμαρυγής με τα συμπληρώματα ιχθυελαίου. Ομοίως και οι γιατροί θα πρέπει να εξισορροπήσουν την αναλογία κινδύνου-οφέλους με αυτά τα συμπληρώματα, δεδομένου ότι το καρδιαγγειακό όφελος από τη λήψη τους δεν έχει τεκμηριωθεί σε προηγούμενες κλινικές μελέτες.

Σε μια μεγάλη προοπτική μελέτη, ο Zhang και οι συνεργάτες αξιολόγησαν 468.665 συμμετέχοντες από την ομάδα της Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είχαν κολπική μαρμαρυγή για να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων ιχθυελαίου και του κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής.

Οι ερευνητές ανέλυσαν υποομάδες γενετικού κινδύνου ΚΜ, την αρχική καρδιαγγειακή νόσο και την κατανάλωση λιπαρών ψαριών στο παρελθόν για να παρατηρήσουν τυχόν αλλαγές σε αυτή τη συσχέτιση.

Για τον γενετικό κίνδυνο ΚΜ, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες χαμηλής, ενδιάμεσης και υψηλής.

Η μέση ηλικία ήταν 57 έτη και το 45% ήταν άνδρες. Στην αρχή, το 31,6% των συμμετεχόντων ενημέρωσε τους ερευνητές για τη συνήθη λήψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίου και το 5% είχε καρδιαγγειακή νόσο.

Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 11,1 χρόνια και σε αυτό το διάστημα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι χρησιμοποίησαν ιχθυέλαιο είχαν ποσοστό εμφάνισης ΚΜ 6,2% σε σύγκριση με ποσοστό 5,2% σε μη χρήστες (προσαρμοσμένο HR = 1,1, 95% CI, 1,07- 1.13).

Το ποσοστό εμφάνισης ΚΜ σε όλες τις ομάδες γενετικού κινδύνου ήταν υψηλότερο στους χρήστες ιχθυελαίου παρά στους μη χρήστες (χαμηλός γενετικός κίνδυνος, 3,7% έναντι 3%, aHR = 1,08, 95% CI, 1,01-1,16, ενδιάμεσος γενετικός κίνδυνος, 5,8% έναντι 4,8%, aHR = 1,1, 95% CI, 1,06-1,14, υψηλό γενετικό κίνδυνο, 9,8% έναντι 8,1%, aHR = 1,11, 95% CI, 1,06-1,15), βρήκαν οι ερευνητές.

Αυτό το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης ΚΜ σε χρήστες ιχθυελαίου παρατηρήθηκε σε άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο κατά την έναρξη (5,3% έναντι 4,1%, aHR = 1,13, 95% CI, 1,1-1,17, P < 0,0001) αλλά όχι σε άτομα που ήδη είχαν καρδιαγγειακή νόσο στην έναρξη (11,6% έναντι 11,1%, aHR = 1,01, 95% CI, 0,97-1,06, P = 0,56, P για αλληλεπίδραση < 0,0001).

Η σχέση μεταξύ της χρήσης ιχθυελαίου και του κινδύνου ΚΜ δεν τροποποιήθηκε από τη συχνότητα κατανάλωσης λιπαρών ψαριών (P για αλληλεπίδραση = 0,62).

Βιβλιογραφία

Zhang J, et al. Eur J Prev Cardiol. 2022:doi:10.1093/eurjpc/zwac192

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr