Βαγοτονικά συγκοπτικά επεισόδια: η καρδιονευροκατάλυση αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή

Η κατάλυση του γαγγλιακού πλέγματος στον δεξιό και τον αριστερό κόλπο φαίνεται να μειώνει τις υποτροπές των βαγοτονικών συγκοπτικών επεισοδίων.

Η βαγοτονική συγκοπή (παρασυμπαθητικοτονία) είναι εξαιρετικά συχνή και δεν έχει αποτελεσματική θεραπεία. Οι πρώιμες αναφορές κατάλυσης του γαγγλιοειδούς πλέγματος στον κόλπο φάνηκε να δείχνουν όφελος αλλά ήταν από μελέτες παρατήρησης. Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν τα ευρήματα μιας μικρής, τυχαιοποιημένης μελέτης καρδιονευροκατάλυσης για τη μείωση των υποτροπών συγκοπτικών επεισοδίων.

Μεταξύ 48 ασθενών με βαγοτονική συγκοπή που εγγράφηκαν, οι 24 υποβλήθηκαν σε κατάλυση γαγγλιακού πλέγματος με ραδιοσυχνότητες στον δεξιό και τον αριστερό κόλπο. (Οι ανατομικές περιοχές του γαγγλιακού πλέγματος επιβεβαιώθηκαν με χαρτογράφηση θέσεων κλασματοποιημένων δυναμικών.) Οι άλλοι 24 ασθενείς (μάρτυρες) συνέχισαν να λαμβάνουν τη βέλτιστη μη φαρμακευτική θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης 2 ετών, το κύριο καταληκτικό σημείο της υποτροπιάζουσας συγκοπής εμφανίστηκε σε 2 ασθενείς (8%) στην ομάδα της κατάλυσης σε σύγκριση με 13 ασθενείς (54%) στην συγκριτική ομάδα. Η ομάδα κατάλυσης είχε επίσης αυξημένη φλεβοκομβική συχνότητα στην παρακολούθηση με Holter, υποδεικνύοντας πραγματικές φυσιολογικές αλλαγές με την κατάλυση. Επιπλέον, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση είχαν βελτίωση της ποιότητας ζωής ενώ οι ασθενείς σύγκρισης όχι.

Η καρδιονευροκατάλυση φαίνεται να μειώνει σχετικά δραματικά τα συγκοπτικά επεισόδια. Οι προηγούμενες μελέτες είχαν επηρεαστεί σημαντικά από το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου, το οποίο είναι πιθανότατα ένας παράγοντας στις περισσότερες μελέτες θεραπείας για βαγοτονική συγκοπή. Μια μελέτη που θα ενσωματώνει ψευδείς καταλύσεις θα ήταν χρήσιμη και είναι σίγουρα απαραίτητη πριν από την ευρεία αποδοχή αυτής της τεχνικής. Ωστόσο, η αξιοσημείωτη διαφορά στην υποτροπή συγκοπής κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και οι ταχύτεροι ρυθμοί των κόλπων μετά την κατάλυση θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν φυσιολογικές αλλαγές. Ωστόσο, επί του παρόντος, αυτή η θεραπεία θα πρέπει να προορίζεται για τους ασθενείς που δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή.

Βιβλιογραφία

Piotrowski R et al. Cardioneuroablation for reflex syncope: Efficacy and effects on autonomic cardiac regulation — A prospective randomized trial. JACC Clin Electrophysiol 2022 Aug 28.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr