Περίπου οι μισοί ανθρώποι που έχουν υπέρταση παρακολουθούν την αρτηριακή πίεση στο σπίτι

Λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους ηλικίας 50 έως 80 ετών που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή έχουν μια πάθηση που σχετίζεται με την υπέρταση παρακολουθούν τακτικά την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) στο σπίτι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στο JAMA Network Open.

Σύμφωνα με το CDC, το 74,5% των ενηλίκων των Η.Π.Α. ηλικίας 60 ετών και άνω είχαν υπέρταση το 2017 έως το 2018. Παρά τις οδηγίες που συνιστούν οι ασθενείς να χρησιμοποιούν αυτομετρούμενη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης, η συχνότητα παρακολούθησης στο σπίτι δεν είναι μέχρι τώρα ξεκαθαρισμένη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Εθνική Δημοσκόπηση για την Υγιή Γήρανση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, η οποία διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2021. Λήφθηκαν απαντήσεις στην έρευνα από 1.247 άτομα (μέση ηλικία 64,19 έτη) που είχαν μια σχετιζόμενη με την αρτηριακή πίεση πάθηση (BPCH) ή υπέρταση, και από 1.050 ερωτηθέντες που είχαν μόνο υπέρταση.

Ο Springer και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι το 47,9% (95% CI, 44,9-50,9) των ερωτηθέντων με υπέρταση ή BPCH είπαν ότι παρακολουθούν τακτικά την ΑΠ τους. Αυτός ο αριθμός ανήλθε στο 51,2% (95% CI, 47,9-54,4) για τους ερωτηθέντες που είχαν μόνο υπέρταση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν επίσης ότι το 61,6% (95% CI, 58,6-64,5) των ενηλίκων με υπέρταση ή BPCH και το 68,2% (95% CI, 65,0-71,2) από αυτούς με μόνο υπέρταση είχαν έναν κλινικό ιατρό που συνέστησε αυτομετρούμενη παρακολούθηση της ΑΠ. Αυτοί οι συμμετέχοντες είχαν 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτομετρηθούν από εκείνους που δεν έλαβαν τέτοια σύσταση.

Σε σύγκριση με προηγούμενα δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής, περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ένας κλινικός ιατρός συνέστησε την αυτο-παρακολούθηση, κάτι που ο Springer και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι θα μπορούσε να οφείλεται σε αύξηση της τηλεϊατρικής.

Σημειώνοντας τα οφέλη της παρακολούθησης στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της συσχέτισης με τη μείωση της ΑΠ, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα για την εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη σημασία της αυτομετρούμενης παρακολούθησης της ΑΠ και της γνωστοποίησης των μετρήσεων στους κλινικούς γιατρούς.

Βιβλιογραφία

Springer MV, Malani P, Solway E, et al. Prevalence and Frequency of Self-measured Blood Pressure Monitoring in US Adults Aged 50-80 Years. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2231772.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr