Η ύπαρξη πυουρίας συχνά σημαίνει βακτηριουρία, αλλά δεν είναι πάντα έτσι

Η πυουρία είναι η κατάσταση στην οποία τα ούρα περιέχουν λευκά αιμοσφαίρια ή πύον. Ορίζεται ως η παρουσία 6-10 ή περισσότερων ουδετερόφιλων ανά οπτικό πεδίο μη φυγοκεντρημένων ούρων μέσης ροής και μπορεί να είναι σημάδι βακτηριακής λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Η πυουρία μπορεί να είναι παρούσα σε άτομα με σήψη ή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με πνευμονία. Κάποιοι ειδικοί επιπλέον απαιτούν αποχρωματισμό, θόλωση ή αλλαγή στη μυρωδιά των ούρων για να υπάρχει πυουρία. Χωρίς αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, λέγεται ότι υπάρχει λευκοκυτταρουρία.

Η άσηπτη πυουρία είναι μια κατάσταση στην οποία τα ούρα περιέχουν λευκά αιμοσφαίρια ενώ εμφανίζονται στείρα, δηλαδή δεν αναπτύσσονται μικρόβια, με τις συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Συχνά προκαλείται από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, όπως η γονόρροια, ή από ιούς που δεν αναπτύσσονται σε βακτηριακές καλλιέργειες. Η στείρα πυουρία μπορεί να εμφανιστεί ως παρενέργεια από ορισμένα φάρμακα όπως η παρακεταμόλη (ακεταμινοφένη). Η εμφάνισή της σχετίζεται επίσης με ορισμένες νόσους, όπως η νόσος Kawasaki και η φυματίωση του ουρογεννητικού συστήματος. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν πολλές άλλες γνωστές αιτίες, όπως συστηματική ή λοιμώδης νόσος, δομικοί και φυσιολογικοί λόγοι, ενδογενής παθολογία των νεφρών ή φάρμακα.

Η πυουρία είναι συχνή στην ασυμπτωματική βακτηριουρία (ASB) και στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs), αλλά είναι άγνωστο εάν ο βαθμός της πυουρίας είναι χρήσιμος για την πρόβλεψη της βακτηριουρίας.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ερευνητές σε ένα μεμονωμένο σύστημα υγείας των ΗΠΑ συνέκριναν ποσοστά θετικότητας στην καλλιέργεια ούρων σε τέσσερα καθορισμενα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων ανά πεδίο υψηλής ισχύος (WBC/hpf) για να καθορίσουν μια βέλτιστη τιμή για την πυουρία ως προγνωστικό παράγοντα βακτηριουρίας. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από 46.000 νοσηλείες ενηλίκων (μέση ηλικία 57 ετών, 80% γυναίκες) που είχαν τόσο γενική ούρων όσο και καλλιέργεια ούρων.

Η βακτηριουρία ορίστηκε ως οποιαδήποτε βακτηριακή ανάπτυξη στην καλλιέργεια ούρων, ανεξάρτητα από την ποσότητα. Σε όρια WBC/hpf από 0 έως 5, 5 έως 10, 10 έως 25 και >25, ο επιπολασμός της βακτηριουρίας ήταν 25%, 28%, 33% και 54%, αντίστοιχα — μια στατιστικά σημαντική τάση. Η θετική προγνωστική αξία μεταξύ των ορίων κυμαινόταν από 45% έως 55%, και η αρνητική προγνωστική αξία κυμαινόταν από 70% έως 80%. Σε ασθενείς με θετικές καλλιέργειες, η βακτηριακή ανάπτυξη ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά mL περίπου στο 80% του χρόνου — ακόμη και σε αυτούς με μόνο 0 έως 5 WBC/hpf.

Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι η έλλειψη δεδομένων για τα συμπτώματα, που αποκλείουν τη διαφοροποίηση του ASB από το UTI. Παρά αυτόν τον περιορισμό, αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ένας μεγαλύτερος βαθμός πυουρίας σχετίζεται με υψηλότερες πιθανότητες βακτηριουρίας. Ωστόσο, οι σχετικά χαμηλές θετικές και αρνητικές προγνωστικές τιμές σημαίνουν ότι ο βαθμός της πυουρίας από μόνος του δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για την αξιόπιστη πρόβλεψη της βακτηριουρίας (πολύ λιγότερο UTI) και δεν πρέπει να υποκαθιστά την κλινική κρίση στις αποφάσεις για τη θεραπεία με αντιβιοτικά.

Βιβλιογραφία

Cheng B et al. Correlation of pyuria and bacteriuria in acute care. Am J Med 2022 Sep; 135:e353.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr