Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως: ποιοί είναι οι κίνδυνοι;

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν μελλοντικές καρδιαγγειακές και εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις. Η διαχείριση άλλων παραγόντων κινδύνου μπορεί να αποτρέψει τη μελλοντικό εμφανή διαβήτη.

Ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης (ΣΔΚ) συνήθως υποχωρεί μετά τον τοκετό, αλλάενέχει αυξημένο κίνδυνο για μελλοντικό διαβήτη τύπου 2, μεταβολικό σύνδρομο, χρόνια νεφρική νόσο και ίσως καρδιαγγειακά και εγκεφαλοαγγειακά νοσήματα.

Σε μια μετανάλυση 15 μελετών παρατήρησης με παρακολούθηση που κυμαίνεται από 1 έως 26 χρόνια, οι γυναίκες που είχαν ΣΔΚ, σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν είχαν, είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιαγγειακές παθήσεις (αναλογία κινδύνου 1,7) και εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (RR 1,4). Ο αυξημένος συνολικός κίνδυνος για καρδιαγγειακή και εγκεφαλοαγγειακή νόσο ήταν στατιστικά σημαντικός ακόμη και μεταξύ των γυναικών που δεν ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2 (RR 1,1). Ο αυξημένος κίνδυνος μειώθηκε (αλλά δεν εξαλείφθηκε) σε μελέτες που προσαρμόστηκαν για το κάπνισμα, τον δείκτη μάζας σώματος και τις συννοσηρότητες.

Μπορούν οι γυναίκες με προηγούμενο ΣΔΚ να μειώσουν τον κίνδυνο για επακόλουθο διαβήτη τύπου 2;

Σε μια προοπτική μελέτη κοόρτης, 4.300 γυναίκες με προγενέστερο ΣΔΚ ανέφεραν περιοδικά το βάρος και τους τροποποιήσιμους παράγοντες του τρόπου ζωής (δηλαδή διατροφή, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα) για διάμεσο διάστημα 28 ετών. Ο κίνδυνος για επακόλουθο διαβήτη τύπου 2 ποικίλλει αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των βελτιστοποιημένων παραγόντων τρόπου ζωής (οι λόγοι κινδύνου κυμαίνονταν από 0,94 για 1 βελτιστοποιημένο παράγοντα τρόπου ζωής έως 0,08 για όλους τους 5). Η αντίστροφη συσχέτιση παρέμεινε σημαντική ακόμη και για τις γυναίκες που ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες και για εκείνες με γενετική ευαισθησία στον διαβήτη τύπου 2.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του ΣΔΚ είναι απαραίτητες για την πρόληψη της μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας. Ωστόσο, τα πιθανά επακόλουθα του ΣΔΚ είναι επίσης σημαντικά και η διαχείριση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου μετά το ΣΔΚ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης επακόλουθου εμφανούς διαβήτη και των σχετικών επιπλοκών.

Βιβλιογραφία

Xie W et al. Association of gestational diabetes mellitus with overall and type specific cardiovascular and cerebrovascular diseases: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2022 Sep 21; 378:e070244.

Yang J et al. Modifiable risk factors and long term risk of type 2 diabetes among individuals with a history of gestational diabetes mellitus: Prospective cohort study. BMJ 2022 Sep 21; 378:e070312.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr