Με τον διαλογισμό μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις αγχώδεις διαταραχές και να αποφύγετε τα φάρμακα

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, οι συνεδρίες διαλογισμού μείωσης του άγχους ήταν εξίσου αποτελεσματικές με τα αγχολυτικά φάρμακα.

Οι αγχώδεις διαταραχές παρατηρούνται συνήθως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την πορεία κοινών ιατρικών νοσημάτων. Σε αυτήν την πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη 8 εβδομάδων στις Η.Π.Α., η μείωση του στρες με τη χρήση ενσυνειδητότητας ή διαλογισμού (MBSR) συγκρίθηκε με την εσιταλοπράμη (10–20 mg ημερησίως) σε 276 ασθενείς με γενικευμένο, κοινωνικό άγχος και άγχος πανικού. Το MBSR αποτελούνταν από εβδομαδιαία μαθήματα διάρκειας 2,5 ωρών που επικεντρώνονταν στη διαλογιστική αναπνοή, την επίγνωση του σώματος και την ενσυνείδητη κίνηση, με καθημερινή πρακτική εξάσκηση στο σπίτι.

Και οι δύο θεραπείες μείωσαν το αρχικό άγχος από το σημαντικό εύρος στο ήπιο εύρος, χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ των θεραπειών. Σε μια κλίμακα άγχους-βαρύτητας 7 βαθμών, η μέση βαθμολογία μειώθηκε από περίπου 4,5 σε 2,9 βαθμούς και στις δύο ομάδες στις 24 εβδομάδες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. πονοκέφαλος, κόπωση, ναυτία, αϋπνία) ήταν πολύ πιο διαδεδομένες στην ομάδα της εσιταλοπράμης, αλλά γενικά αξιολογήθηκαν ως «ήπιες».

Ως γιατρός που ασχολούμαι καθημερινά με το άγχος των ασθενών, γνωρίζω ότι οι μη φαρμακευτικές θεραπείες όπως η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και συχνά προτιμώνται από τη φαρμακευτική αγωγή ως αρχική θεραπεία. Δυστυχώς, η CBT και οι σχετικές ψυχοθεραπείες μπορεί να είναι δύσκολα προσβάσιμες, οδηγώντας σε υπερβολική εξάρτηση από τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι θεραπείες που σχετίζονται με το MBSR είναι διαφορετικές: Διδάσκονται σε μαθήματα από εγκεκριμένους επαγγελματίες που δεν απαιτούν άδεια ψυχοθεραπείας. Τα μαθήματα είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω τοπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και οι δεξιότητες που αποκτώνται μπορούν να εξασκηθούν στο σπίτι. Σε ασθενείς με αγχώδεις διαταραχές αν και μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα, θα μπορούσε επίσης να γίνει εκπαίδευση διαλογισμού. Η τρέχουσα μελέτη δείχνει ότι το άγχος τους θα βελτιωνόταν τόσο με το διαλογισμό όσο και με τη φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, υπάρχεουν μαθήματα διαλογισμού στο Διαδίκτυο, παρόμοια με αυτές που μελετήθηκαν εδώ.

Βιβλιογραφία

Hoge EA et al. Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for the treatment of adults with anxiety disorders: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2022 Nov 9.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1009 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr