Μην παίρνετε αντιβιοτικά χωρίς λόγο: υπάρχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και αυξημένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης

Η χοήγηση αντιβιοτικών σε ενήλικες των ΗΠΑ με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις συσχετίστηκαν με διάρροια, αιδοιοκολπική καντιντίαση/κολπίτιδα και αλλεργίες, ενώ η χρήση ακατάλληλου αντιβιοτικού για βακτηριακές λοιμώξεις συσχετίστηκε με ναυτία, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ακατάλληλες συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών σε εξωτερικούς συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών και σημαντικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εμπορική βάση δεδομένων ασφάλισης για να αξιολογήσουν μια ομάδα ενηλίκων των Η.Π.Α. ηλικίας 18 έως 64 ετών με εξωτερική διάγνωση βακτηριακής (φαρυγγίτιδας, ιγμορίτιδας) ή ιογενούς (γρίπη, ιογενής λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, μη πυώδης μέση ωτίτιδα, βρογχίτιδα) αναπνευστικής λοίμωξης από την 1η Απριλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η έκθεση ήταν η λήψη ενός ακατάλληλου έναντι του κατάλληλου αντιβιοτικού από του στόματος (δηλαδή, μη συνιστώμενο από τις κατευθυντήριες οδηγίες έναντι συνιστώμενου για βακτηριακές λοιμώξεις και οποιοδήποτε αντιβιοτικό έναντι μη αντιβιοτικού για ιογενείς λοιμώξεις). Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για φαρυγγίτιδα ή ιγμορίτιδα με αντιβιοτικά πρώτης γραμμής συμπεριλήφθηκαν στην «κατάλληλη» ομάδα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη στάθμιση της βαθμολογίας τάσης για να υπολογίσουν τη συσχέτιση μεταξύ ακατάλληλων αντιβιοτικών και ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων (π.χ. αλλεργικές αντιδράσεις, καταστάσεις που σχετίζονται με διαταραχή του μικροβιώματος). Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 9 Νοεμβρίου στο περιοδικό Clinical Infectious Diseases.

Από σχεδόν 3,3 εκατομμύρια επιλέξιμους ενήλικες (διάμεση ηλικία 43 έτη, 41% άνδρες), το 43% και το 56% έλαβαν ακατάλληλα αντιβιοτικά για την ιγμορίτιδα και τη φαρυγγίτιδα, αντίστοιχα. Για ιογενείς λοιμώξεις, το 7%, το 32%, το 52% και το 66% έλαβαν ακατάλληλα αντιβιοτικά για τη γρίπη, την ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, τη μη πυώδη μέση ωτίτιδα και τη βρογχίτιδα, αντίστοιχα. Μεταξύ των ενηλίκων με βακτηριακές λοιμώξεις, τα ακατάλληλα αντιβιοτικά συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο ναυτίας/έμετου/κοιλιακού πόνου (αναλογίες κινδύνου [HRs], 1,10 [95% CI, 1,03 έως 1,18] για τη φαρυγγίτιδα και 1,07 [95% CI, 1,13] προς 1,02] για ιγμορίτιδα). Τα ακατάλληλα αντιβιοτικά συσχετίστηκαν επίσης με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης με Clostridioides difficile (HR, 2,90, 95% CI, 1,31 έως 6,41) και μη C. difficile διάρροια (HR, 1,31; 95% CI, 1,20 έως 1,43) σε άτομα με φαρυγγίτιδα αλλά μειωμένο κίνδυνο σε άτομα με ιγμορίτιδα (HRs, 0,49 [95% CI, 0,32 έως 0,74] και 0,87 [95% CI έως, 0,87 [95% CI] , αντίστοιχα).

Μεταξύ των ενηλίκων με ιογενείς λοιμώξεις, τα ακατάλληλα αντιβιοτικά συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο για μη C. difficile διάρροια σε άτομα με βρογχίτιδα (HR, 1,18; 95% CI, 1,03 έως 1,35), αιδοιοκολπική καντιντίαση/κολπίτιδα σε άτομα με ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και μη πυώδη μέση ωτίτιδα (HRs, 1,24 [95% CI, 1,49] και .31, 1. [95% CI, 1,09 έως 1,77], αντίστοιχα) και μη καθορισμένη αλλεργία σε άτομα με ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, μη πυώδη μέση ωτίτιδα και βρογχίτιδα (HRs, 1,66 [95% CI, 1,33 έως 2,08], 3,60, [95% CI 1,81 έως 7,16] και 1,59 [95% CI, 1,12 έως 2,28], αντίστοιχα).

Οι μέσες συνολικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης 30 ημερών ήταν υψηλότερες μεταξύ των ενηλίκων που έλαβαν ακατάλληλα αντιβιοτικά για βακτηριακές λοιμώξεις ($18 έως $67) και ήταν μεταβλητές για τις ιογενείς λοιμώξεις (-$53 έως $49). Οι υψηλότερες εκτιμώμενες ετήσιες αποδιδόμενες δαπάνες που σχετίζονται με ακατάλληλες συνταγές αντιβιοτικών ήταν 49,6 εκατομμύρια δολάρια, 19,1 εκατομμύρια δολάρια και 2,7 εκατομμύρια δολάρια για φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα και ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, αντίστοιχα.

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ανάγκη για αυξημένες προσπάθειες ορθής διαχείρισης των αντιβιοτικών σε εξωτερικούς ασθενείς για την αποθάρρυνση της συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε ιογενείς λοιμώξεις, την ενθάρρυνση της κατάλληλης επιλογής των συνιστώμενων από τις οδηγίες αντιβιοτικών για βακτηριακές λοιμώξεις και τη μείωση των βλαβών και δαπανών που σχετίζονται με τα αντιβιοτικά.

Βιβλιογραφία

Anne M Butler, et al. Comparative Safety and Attributable Health Care Expenditures Following Inappropriate versus Appropriate Outpatient Antibiotic Prescriptions among Adults with Upper Respiratory Infections. Clinical Infectious Diseases. 2022;, ciac879.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1100 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr