Υπερουριχαιμία: προσοχή στη δόση της αλλοπουρινόλης σε μειωμένη νεφρική λειτουργία

Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η έναρξη αλλοπουρινόλης με δόση μεγαλύτερη από 100 mg ημερησίως συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας (ACR) συνιστά ότι η αλλοπουρινόλη πρέπει γενικά να ξεκινά με δόση ίση ή μικρότερη από 100 mg ημερησίως και με ίση ή μικρότερη των 50 mg ημερησίως σε ασθενείς με χαμηλό εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR), για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου — συμπεριλαμβανομένων του συνρόμου Stevens-Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν βάσεις δεδομένων στο Οντάριο για να αξιολογήσουν εάν η αρχική δόση αλλοπουρινόλης συσχετίστηκε με τον κίνδυνο σοβαρών δερματικών αντιδράσεων σε 47.000 ασθενείς (ηλικίας άνω των 65 ετών) με eGFR <60 mL/λεπτό/1,73 m2.

Περίπου ίσος αριθμός ασθενών άρχισαν να λαμβάνουν >100 mg και ≤100 mg αλλοπουρινόλης ημερησίως. Αυτές οι δύο ομάδες συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Ο κίνδυνος για επίσκεψη στο νοσοκομείο με κύρια διάγνωση σοβαρής δερματικής αντίδρασης εντός 180 ημερών ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην ομάδα της υψηλότερης δόσης από ότι στην ομάδα της χαμηλότερης δόσης (0,40% έναντι 0,18%).

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τις κατευθυντήριες συστάσεις για την έναρξη της αλλοπουρινόλης σε χαμηλή δόση —ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία— και τη σταδιακή αύξησή της με την πάροδο του χρόνου. Η απόλυτη διαφορά στις σοβαρές δερματικές αντιδράσεις ήταν μικρή (περίπου 1 στους 500 ασθενείς) αλλά εξακολουθεί να είναι κλινικά σημαντική επειδή αυτές οι αντιδράσεις μερικές φορές είναι απειλητικές για τη ζωή.

Βιβλιογραφία

Bathini L et al. Initiation dose of allopurinol and the risk of severe cutaneous reactions in older adults with CKD: A population-based cohort study. Am J Kidney Dis 2022 Dec; 80:730.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1100 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr