Προσοχή στο αλάτι: αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η λιγότερη χρήση αλατιού στη διατροφή σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, ιδιαίτερα καρδιακή ανεπάρκεια και ισχαιμική καρδιακή νόσο, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα ακολουθούν ή όχι τη δίαιτα DASH (Διατροφικές Προσεγγίσεις για τη Διακοπή της Υπέρτασης), σύμφωνα με στοιχεία από μια νέα προοπτική μελέτη.

Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες που διερευνούσαν τη σχέση μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης νατρίου και της καρδιαγγειακής νόσου είχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα, με συσχέτιση είτε σε σχήμα J ή μηδενική. Ένας σημαντικός λόγος για τέτοια αντικρουόμενα αποτελέσματα είναι η έλλειψη έγκυρων και εφικτών μεθόδων για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης διατροφικής πρόσληψης νατρίου.

Πρόσφατα δεδομένα από τη μελέτη υποκατάστατων αλατιού και εγκεφαλικού επεισοδίου (SSaSS) έδειξαν ότι η μετάβαση από το κανονικό αλάτι σε ένα υποκατάστατο αλατιού μείωσε τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα και θάνατο σε μια μεγάλη μελέτη ενηλίκων στην αγροτική Κίνα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή υψηλό κίνδυνο για εγκεφαλικό. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η προσεκτική πρόσληψη νατρίου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο.

Ως εκ τούτου, η συχνότητα προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατος δείκτης για την αξιολόγηση της ατομικής μακροπρόθεσμης πρόσληψης νατρίου στη δυτική διατροφή. Μέχρι σήμερα, καμία μελέτη δεν έχει αξιολογήσει εάν η συχνότητα της προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Αξιολόγηση μακροχρόνιας χρήσης αλατιού

Ο Qi και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 176.570 ενήλικες που συμμετείχαν στη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου και οι οποίοι ήταν ελεύθεροι από καρδιαγγειακή νόσο κατά την έναρξη. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τουλάχιστον μία διαδικτυακή 24ωρη διατροφική αξιολόγηση (Oxford WebQ) μεταξύ 2009 και 2012. Στην αρχή, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης: «Προσθέτετε αλάτι στα φαγητά σας; (Μην συμπεριλάβετε το αλάτι που χρησιμοποιείται στη μαγειρική).» Οι απαντήσεις περιλαμβάνονται ποτέ/σπάνια. ωρες ωρες, συνήθως και πάντα. Οι ερευνητές εκτίμησαν τη συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα και των περιστατικών καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης την από κοινού συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα και της δίαιτας Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη βαθμολογία DASH χωρίς να λάβουν υπόψη την πρόσληψη νατρίου, σε σχέση με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Κατά τη διάρκεια ενός μέσου όρου 11,8 ετών παρακολούθησης, υπήρξαν 9.963 συνολικά συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου, 6.993 περιπτώσεις ισχαιμικής καρδιακής νόσου, 2.007 περιπτώσεις εγκεφαλικού και 2.269 περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Η χαμηλότερη συχνότητα προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα συσχετίστηκε σημαντικά με χαμηλότερο κίνδυνο για ολικά συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου μετά την προσαρμογή για συμμεταβλητές και τη δίαιτα DASH.

Σε σύγκριση με τους ενήλικες που ανέφεραν ότι πάντα πρόσθεταν αλάτι στα τρόφιμα, τα προσαρμοσμένα HR ήταν 0,81 (95% CI, 0,73-0,9), 0,79 (95% CI, 0,71-0,87) και 0,77 (95% CI, 0,7-0,84) στις ομάδες συνήθως, μερικές φορές, και ποτέ/σπάνια προσθήκη αλατιού στα τρόφιμα, αντίστοιχα (P για τάση < .001). Μεταξύ των υποτύπων της καρδιαγγειακής νόσου, η προσθήκη αλατιού είχε την ισχυρότερη συσχέτιση με καρδιακή ανεπάρκεια (P για τάση < 0,001) και σημαντική συσχέτιση με ισχαιμική καρδιακή νόσο (P για τάση < 0,001), αλλά δεν συσχετίστηκε με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η έλλειψη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης με τον κίνδυνο εγκεφαλικού θα πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Τα οφέλη της μείωσης του νατρίου στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου έχουν αποδειχθεί στοη μελέτη SSaSS. Η μηδενική συσχέτιση στην παρούσα μελέτη μπορεί να οφείλεται εν μέρει στον περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων εγκεφαλικού.

Τα ευρήματα της μελέτης είναι σημαντικά

Οι συμμετέχοντες που συνδύασαν τη χαμηλότερη συχνότητα προσθήκης αλατιού και το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης στη δίαιτα DASH είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, υποδηλώνοντας τον πρόσθετο ρόλο που μπορεί να έχουν οι χαμηλότερες προτιμήσεις αλατιού και μια πιο υγιεινή διατροφή στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Συμπερασματικά, η υψηλότερη συχνότητα προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας από κάθε αιτία και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Βιβλιογραφία

Ma H, et al. Adding Salt to Foods and Risk of Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2022;doi:10.1016/j.jacc.2022.09.039

Ghoneim S. Dietary Salt Intake Preferences and the Risk of Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2022;doi:10.1016/j.jacc.2022.10.005.

Neal B, et al. Hot Line: SSaSS. Presented at: European Society of Cardiology Congress; Aug. 27-30, 2021 (virtual meeting).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1100 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr