Τα επίπεδα της λιποπρωτεϊνης Lp(a) σχετίζονται με το βαθμό ασβέστωσης της αορτικής βαλβίδας

Η λιποπρωτεΐνη (α) συσχετίστηκε με την ασβέστωση της αορτικής βαλβίδας και την εξέλιξη του ασβεστίου σε άτομα χωρίς προϋπάρχουσα στένωση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Η λιποπρωτεΐνη (α) είναι ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη και εξέλιξη της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Καμία θεραπεία μείωσης των επιπέδων λιποπρωτεΐνης (α) δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για κλινική χρήση στη στένωση της αορτικής βαλβίδας. Υπάρχουν μελέτες που αξιολογούν την επίδραση των ιατρικών θεραπειών στη στένωση της αορτικής βαλβίδας χρησιμοποιώντας απεικονιστικές τεχνικές.

Η Lp(a) μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν θεραπευτικό στόχο για τη στένωση της αορτής και απαιτούνται κλινικά εργαλεία για την καθοδήγηση αυτής της μελλοντικής θεραπείας. Στη μελέτη ο στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των βασικών επιπέδων Lp(a) σε άτομα χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο με ύπαρξη ασβεστίου αορτικής βαλβίδας και την εξέλιξη του ασβεστίου της αορτικής βαλβίδας σε εν σειρά αξονικές τομογραφίες (CT), κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί μέχρι τώρα.

Για να αξιολογήσουν τις συσχετίσεις μεταξύ του τεταρτημορίου Lp(a) και της προόδου του ασβεστίου της αορτικής βαλβίδας, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 6.699 συμμετέχοντες στη μελέτη κοόρτης Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) χωρίς αορτική στένωση κατά την έναρξη.

Η Lp(a) μετρήθηκε με τη χρήση θολερούς ανοσοπροσδιορισμού (turbidimetric immunoassay, Denka Seiken) και όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία καρδίας κατά την έναρξη.

Το ήμισυ της ομάδας παρακολουθήθηκε από το 2002 έως το 2004 και το άλλο μισό από το 2004 έως το 2005. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη παρακολούθηση σε μια υποομάδα από το 2010 έως το 2011.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τεταρτημόρια σύμφωνα με τα επίπεδα Lp(a)

  • τεταρτημόριο 1, 2-7,5 mg/dL
  • τεταρτημόριο 2, 7,6-17,3 mg/dL
  • τεταρτημόριο 3, 17,4-40,6 mg/dL
  • τεταρτημόριο 4, > 40,6 mg/dL dL.

Το βασικό σκορ ασβεστίου της αορτικής βαλβίδας και ο χρόνος παρακολούθησης δεν ήταν σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ των τεταρτημορίων της Lp(a).

Lp(a) και ασβέστιο της αορτικής βαλβίδας

Ο επιπολασμός της βαθμολογίας ασβεστίου της αορτικής βαλβίδας άνω του 0 ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των συμμετεχόντων στο τέταρτο τεταρτημόριο της Lp(a) σε σύγκριση με το πρώτο τεταρτημόριο (4,4% έναντι 3,2%· P < 0,001) και συσχετίστηκε σημαντικά με το ποσό ασβεστίου της αορτικής βαλβίδας (OR = 1,75; 95% CI, 1,39-2,21).

Μεταξύ των συμμετεχόντων χωρίς ασβέστωση της αορτικής βαλβίδας κατά την έναρξη, το τέταρτο τεταρτημόριο της Lp(a) συσχετίστηκε με το ασβέστιο της αορτικής βαλβίδας κατά την πρώτη παρακολούθηση (OR = 2,49; 95% CI, 1,59-3,88) και τη δεύτερη παρακολούθηση (OR = 1,72, 95% CI, 1,17-2,54) σε σύγκριση με το πρώτο τεταρτημόριο.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το τέταρτο τεταρτημόριο του Lp(a) σε συμμετέχοντες με ασβέστωση της αορτικής βαλβίδας κατά την έναρξη συσχετίστηκε με μεγαλύτερη ετήσια εξέλιξη του ασβεστίου κατά την πρώτη παρακολούθηση (μέσος όρος, 2,68 έτη) σε σύγκριση με το πρώτο τεταρτημόριο (P = 0,021). Ωστόσο, μεταξύ εκείνων με ασβέστωση της αορτικής βαλβίδας στη δεύτερη παρακολούθηση, η Lp(a) δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την πρόοδο του ασβεστίου από την έναρξη στη δεύτερη παρακολούθηση (διάμεσος, 9,42 έτη, P = 0,923), σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πόσο είναι το επίπεδο αυξημένης Lp(a) σύμφωνα με τις κατευθυντληριες οδηγίες;

Παρατηρήθηκε συσχέτιση της ύπαρξης ασβεστίου και της εξέλιξης της αορτικής βαλβίδας σε επίπεδα Lp(a) τόσο χαμηλά όσο 40,6 mg/dL και της ύπαρξης ασβεστωσης σε επίπεδα Lp(a) τόσο χαμηλά όσο 17,4 mg/dL , ενώ οι σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν το αυξημένο επίπεδο Lp(a) 50 mg/dL ή περισσότερο.

Σε άτομα χωρίς αρχική καρδιαγγειακή νόσο, η Lp(a) συσχετίστηκε με τον επιπολασμό, τη συχνότητα εμφάνισης και την εξέλιξη της ασβεστοποίησης της αορτικής βαλβίδας. Αυτό παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την ασβεστοποίηση ως τον μηχανισμό που συνδέει την Lp(a) με την αορτική στένωση και συνεπώς, η μέτρηση της Lp(a) μπορεί να προσδιορίσει εκείνα τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης και εξέλιξης άσβέστωσης της αορτικής βαλβίδας. Η ύπαρξη ασβέστωσης της αορτικής βαλβίδα επίσης μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εξέταση της Lp(a) για την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη, που περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ της Lp(a) και της επίπτωσης και της εξέλιξης της ασβέστωσης της αορτικής βαλβίδας σε άτομα χωρίς αορτική στένωση.

Βιβλιογραφία

Bhatia, HS, et al. Lipoprotein(a) and Aortic Valve Calcification: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;doi:10.1016/j.jcmg.2022.09.007

Grundy SM, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2019;doi:10.1016/j.jacc.2018.11.003.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1100 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr