Κροταφική αρτηρίτιδα: βιοψία στη μια πλευρά ή αμφοτερόπλευρα για τη διάγνωση;

Σε μια σειρά περιπτώσεων, η μονόπλευρη βιοψία θα είχε χάσει τη διάγνωση σε περίπου 5% των περιπτώσεων.

Είναι προτιμότερη η μονόπλευρη ή η αμφοτερόπλευρη βιοψία της κροταφικής αρτηρίας σε ασθενείς με υποψία γιγαντοκυτταρικής ή κροταφικής αρτηρίτιδας (GCA);

Σε αυτήν την έκθεση, οι ερευνητές περιγράφουν ευρήματα σε 310 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ταυτόχρονες αμφοτερόπλευρες βιοψίες σε ένα ακαδημαϊκό ιατρικό κέντρο. Κατά τη στιγμή της βιοψίας, οι περισσότεροι ασθενείς λάμβαναν ήδη θεραπεία με κορτικοστεροειδή (μέση διάρκεια 2 εβδομάδες). Το μέσο μήκος των δειγμάτων βιοψίας ήταν επαρκές (1,65 cm).

Η βιοψία ήταν θετική σε 91 ασθενείς (29%) — και στις δύο πλευρές σε 80, και μόνο στη μία πλευρά σε 11. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους 11 ασθενείς είχαν αμφοτερόπλευρα συμπτώματα που δεν θα μπορούσαν να κατευθύνουν τον χειρουργό σε μία προτιμώμενη πλευρά. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών υποβλήθηκαν πριν τη βιοψία σε υπερηχογράφημα κροταφικής αρτηρίας (συνήθως εντός 1 ημέρας μετά την έναρξη των κορτικοστεροειδών), αλλά η ευαισθησία του για το GCA ήταν μόνο 27%.

Σε αυτήν την κοόρτη, μια τυχαία επιλεγμένη μονόπλευρη βιοψία δεξιάς ή αριστερής πλευράς θα είχε χάσει την GCA σε 5 ή 6 από τους 91 ασθενείς (δηλαδή, οι μισές από τις 11 περιπτώσεις με θετικά αποτελέσματα βιοψίας μόνο στη μία πλευρά). Τα ευρήματα συμφωνούν κατά προσέγγιση με άλλες παρόμοιες μελέτες. Αυτό το μικρό ποσοστό των πιθανώς χαμένων περιπτώσεων δικαιολογεί την αμφοτερόπλευρη βιοψία για όλους; Δυστυχώς, δεν υπάρχει μια απάντηση που να ταιριάζει σε όλους. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πριν την εξέταση και της προθυμίας του ασθενούς να επιστρέψει για δεύτερη βιοψία εάν η αρχική μονόπλευρη βιοψία είναι αρνητική. Τέλος, η απόδοση του υπερηχογραφήματος εδώ ήταν κακή. Σε ορισμένα κέντρα, η ακρίβεια είναι πολύ καλύτερη και το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτης γραμμής διαγνωστική εξέταση.

Βιβλιογραφία

Mehta K et al. The utility of the bilateral temporal artery biopsy for diagnosis of giant cell arteritis. J Vasc Surg 2022 Dec; 76:1704.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1100 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr