Η λήψη καλλιέργειας από το ορθό πριν τη βιοψία προστάτη μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή αντιβιοτικού για προφύλαξη

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν προφύλαξη με μια κινολόνη, όταν η προηγηθείασ καλλιέργεια από το ορθό περιείχε μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στην κινολόνη, είχαν 6,2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης μετά τη βιοψία.

Οι διορθικές βιοψίες προστάτη (TRPBs) έχουν συσχετιστεί με έως και 6% κίνδυνο λοίμωξης που προκαλείται από εντερικά βακτήρια που εισάγονται στον προστάτη και το ουροποιητικό σύστημα, επομένως συνιστάται προφυλακτική θεραπεία με κινολόνη (FQ). Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση της ανθεκτικής στις FQ εντερικής χλωρίδας έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις ανθεκτικές στην FQ μετά από TRPB. Μια στρατηγική για να ξεπεραστεί αυτό είναι να βασιστεί η προφύλαξη στα αποτελέσματα της ορθικής καλλιέργειας πριν από τη διαδικασία.

Ολλανδοί ερευνητές πραγματοποίησαν μια μη τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 1.288 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε TRPB σε 11 νοσοκομεία. Ελήφθησαν καλλιέργειες ορθικού επιχρίσματος σε περισσότερες από 7 ημέρες πριν από τη διαδικασία και τα στελέχη που απομονώθηκαν εξετάστηκαν για αντοχή στην FQ. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε προφύλαξη με FQ ή προφύλαξη με αντιβιοτικά με βάση την καλλιέργεια.

Συνολικά, το 15,2% των καλλιεργειών ήταν ανθεκτικές στην FQ. Τα ποσοστά μόλυνσης εντός 7 ημερών μετά τη βιοψία ήταν 4,3% (προφύλαξη με FQ) και 2,5% (προφύλαξη με βάση την καλλιέργεια, p=0,08). Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν προφύλαξη με FQ, λοιμώξεις εμφανίστηκαν στο 14,7% εκείνων με ανθεκτική στην FQ ορθική χλωρίδα σε σύγκριση με το 2,4% αυτών με αποτελέσματα καλλιέργειας ευαίσθητων στην FQ (6,2 φορές αυξημένος κίνδυνος).

Αν και η διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν προφύλαξη με FQ έναντι της κατευθυνόμενης με καλλιέργεια αντιβιοτικής προφύλαξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική, αυτά τα αποτελέσματα δικαιολογούν την εξέταση της προφυλακτικής καλλιέργειας για TRPB, δεδομένων των διαφορών στα ποσοστά λοίμωξης μεταξύ των συμμετεχόντων στην ομάδα FQ που είχαν ορθικές καλλιέργειες ευαίσθητες σε FQ έναντι των ανθεκτικών σε FQ.

Βιβλιογραφία

Tops SCM et al. Rectal culture-based versus empirical antibiotic prophylaxis to prevent infectious complications in men undergoing transrectal prostate biopsy: A randomized, non-blinded multicenter trial. Clin Infect Dis 2022 Nov 24

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1252 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr