Το αυξημένο βάρος σώματος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου ανεξάρτηρτα από την κληρονομικότητα

Το αυξημένο βάρος, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας πολυγονιδιακού κινδύνου, συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με αποτελέσματα μιας πληθυσμιακής μελέτης.

Αρκετα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι ένας υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), που είναι δείκτης του αυξημένου σωματικού βάρους, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνων. Οι βαθμολογίες πολυγονιδιακού κινδύνου (PRS), ο συνδυασμός πολλαπλών παραλλαγών ενός νουκλεοτιδίου που προσδιορίζονται σε μελέτες συσχέτισης σε όλο το γονιδίωμα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη διαστρωμάτωση κινδύνου για κακρίνο του παχέος εντέρου (CRC) και επίσης είναι χρήσιμοι για τη βελτίωση της περιορισμένης στατιστικής ισχύος σε γονιδιακές-περιβαλλοντικές μελέτες.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο κίνδυνος CRC που σχετίζεται με το αυξημένο βάρος και οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου αξιολογούνται συχνά χωριστά,.

Για να αξιολογήσουν τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινές συσχετίσεις μεταξύ του ΔΜΣ και των PRS με CRC, ο Chen και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν 9.169 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 69 έτη, 61% άνδρες), από τους οποίους 5.053 είχαν CRC και 4.116 ήταν μάρτυρες. Η ανάλυση της μελέτης έδειξε ότι το PRS και ο ΔΜΣ συνδέονται ανεξάρτητα με τον κίνδυνο για CRC.

Σε σύγκριση με το χαμηλότερο τριτημόριο, η ύπαρξη PRS στο ανώτερο τριτημόριο συσχετίζεται με «σημαντικά αυξημένες» πιθανότητες για διάγνωση CRC (προσαρμοσμένο OR = 2,27; 95% CI, 2,02-2,55), όπως και ένας ΔΜΣ από 25 έως 29 (aOR = 1,31, 95% CI, 1,18-1,46) και ΔΜΣ 30 ή μεγαλύτερος (aOR = 1,71, 95% CI, 1,49-1,97) περίπου 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση σε σύγκριση με το φυσιολογικό βάρος.

Ο κίνδυνος για CRC αυξήθηκε μεταξύ ατόμων με ΔΜΣ 30 ή περισσότερο με χαμηλό (προσαρμοσμένο OR = 1,97, 95% CI, 1,53-2,56), μεσαίο (aOR = 2,79; 95% CI, 2,19-3,56) ή υψηλό PRS (aOR = 3,82, 95% CI, 3,03-4,83) σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογικό βάρος και χαμηλό PRS. Επιπλέον, όσοι είχαν υψηλό PRS είχαν αυξημένο κίνδυνο για CRC με αυξανόμενο ΔΜΣ (<25: aOR = 2,41; 95% CI, 1,98-2,93; 25 έως <30: aOR = 3,14; 95% CI, 2,6-3,79 και 30: aOR = 3,82, 95% CI, 3,03-4,82) σε σύγκριση με εκείνους που είχαν χαμηλό PRS και φυσιολογικό βάρος.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ μεγαλύτερου από 30 και του κινδύνου για CRC ήταν «ισοδύναμη» με την ύπαρξη 41% (95% CI, 29-53) υψηλότερου PRS. Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ένας ΔΜΣ τουλάχιστον 30 είχε τη μεγαλύτερη συσχέτιση με το στάδιο IV CRC (aOR = 2,21; 95% CI, 1,71-2,84).

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης προστίθενται στα μέχρι σήμερα περιορισμένα στοιχεία για τις ατομικές και κοινές συσχετίσεις του ΔΜΣ και του PRS με το CRC. «Η απουσία αλληλεπίδρασης σε πολλαπλασιαστική κλίμακα μεταξύ του PRS και του ΔΜΣ, δύο σημαντικών παραγόντων κινδύνου για CRC, παρέχει μεγάλες δυνατότητες ταξινόμησης κινδύνου για CRC μέσω της εξέτασης αυτών των 2 παραγόντων κινδύνου και υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διατήρησης υγιούς βάρους.

Βιβλιογραφία

Chen X, Li H, Mandic M, Hoffmeister M, Brenner H. Assessment of Body Mass Index, Polygenic Risk Score, and Development of Colorectal Cancer. JAMA Netw Open. 2022;5(12):e2248447.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1252 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr