Ένα ανάλογο της ρεμδεσιβίρης σε μορφή χαπιού φάνηκε αποτελεσματικό στη θεραπεία του COVID-19

Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με COVID-19, ο χρόνος μέχρι την κλινική αποκατάσταση ήταν συγκρίσιμος με το υπό έρευνα ανάλογο ρεμδεσιβίρης VV116 έναντι της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης.

Σε εξωτερικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου με ήπιο έως μέτριο COVID-19, η νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη (Paxlovid) είναι η προτιμώμενη θεραπεία. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν τη νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη λόγω των αλληλεπιδράσεων του φαρμάκου αυτού με τα άλλα φάρμακά τους. Τώρα, μια μελέτη στην Κίνα δείχνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα με ένα από του στόματος ανάλογο ρεμδεσιβίρης, το VV116.

Συνολικά 771 ασθενείς με ήπιο έως μέτριο COVID-19 σε υψηλό κίνδυνο εξέλιξης τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν από του στόματος VV116 ή νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη για 5 ημέρες. Περίπου το 75% των συμμετεχόντων είχε λάβει εμβόλιο κατά του COVID-19.

Το VV116 δεν φάνηκε κατώτερο από τη νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη όσον αφορά το χρόνο μέχρι την παρατεταμένη κλινική ανάρρωση. Ο διάμεσος χρόνος για την ύφεση των συμπτωμάτων του COVID-19 ήταν 7 ημέρες και στις δύο ομάδες. Κανένας συμμετέχων δεν πέθανε ή εξελίχθηκε σε σοβαρό COVID-19. Αλλαγή της γεύσης αναφέρθηκε από το 3,6% της ομάδας VV116 και το 25,8% της ομάδας νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι ένα από του στόματος ανάλογο ρεμδεσιβίρης, το VV116, αποδίδει κλινικά αποτελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα της νιρματρελβίρης/ριτοναβίρης. Ωστόσο, επειδή η μελέτη δεν είχε ομάδα εικονικού φαρμάκου και κανένας συμμετέχων δεν εξελίχθηκε σε σοβαρή νόσο, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με αυτό το υπό έρευνα φάρμακο. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουμε τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων κλινικών μελετών με άλλα από του στόματος ανάλογα ρεμδεσιβίρης. Χρειαζόμαστε μια εξαιρετικά αποτελεσματική από του στόματος θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν τη νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη.

Βιβλιογραφία

Cao Z et al. VV116 versus nirmatrelvir–ritonavir for oral treatment of Covid-19. N Engl J Med 2022 Dec 28.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr