Η μέτρια κατανάλωση καφέ όχι μόνο δεν αυξάνει την αρτηριακή πίεση αλλά ενδεχομένως την μειώνει, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών καφέ κάθε μέρα βοήθησε στη διατήρηση χαμηλής αρτιακής πίεσης (ΑΠ), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nutrients.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι πίνουν τακτικά καφέ είχαν σημαντικά χαμηλότερη ΑΠ, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, συγκριτικά με εκείνους που δεν τον πίνουν.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο ευρέως καταναλούμενα ποτά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και η κατανάλωσή του έχει ήδη συσχετιστεί με θετικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά την καρδιαγγειακή νόσο, τον διαβήτη τύπου 2 και μια σειρά από νευροεκφυλιστικές και ηπατικές παθήσεις.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια υποανάλυση της Brisighella Heart Study για να συγκρίνουν τις τιμές της περιφερειακής και κεντρικής ΑΠ σε 783 γυναίκες και 720 άνδρες που ανέφεραν ότι έπιναν διαφορετικές ποσότητες καφέ κάθε μέρα.

Ο Cicero και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι, σε σύγκριση με τη μεγάλη κατανάλωση καφέ, η μέτρια κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ). Ωστόσο, σε σύγκριση με την απουσία κατανάλωσης καφέ, η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με χαμηλότερη ΣΑΠ (P <,05).

Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ, τα άτομα που έπιναν δύο φλιτζάνια την ημέρα και τα άτομα που έπιναν περισσότερα από τρία φλιτζάνια την ημέρα είχαν χαμηλότερη ΣΑΠ κατά 5,2 ± 1,6 mmHg (P = 0,01) και 9,7 ± 3,2 mmHg, αντίστοιχα (Ρ. = .007). Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης παρόμοιες τάσεις για την αρτηριακή πίεση της αορτής, την αορτική πίεση σφυγμού (PP) και την περιφερική PP.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ξεκάθαρα: η περιφερική αρτηριακή πίεση ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε άτομα που κατανάλωναν ένα έως τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα από ό,τι σε άτομα που δεν πίνουν καφέ. Και για πρώτη φορά, μπορέσαμε επίσης να επιβεβαιώσουμε αυτά τα αποτελέσματα όσον αφορά την πίεση της κεντρικής αορτής, αυτή που βρίσκεται κοντά στην καρδιά, όπου παρατηρούμε ένα σχεδόν πανομοιότυπο φαινόμενο με εξ ολοκλήρου παρόμοιες τιμές για τους συνήθεις πότες καφέ σε σύγκριση με τους μη πότες.

Στη μελέτη παρατηρήθηκε έλλειψη διαφοράς στον αντίκτυπο του καφέ και του ντεκαφεϊνέ στα αποτελέσματα, κάτι που υποδηλώνει ότι η καφεΐνη αυτή καθεαυτή δεν είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της επίδρασης του καφέ στην ανθρώπινη υγεία.

Η καφεΐνη είναι μόνο ένα από τα πολλά συστατικά του καφέ και σίγουρα όχι το μόνο με ενεργό ρόλο. Θετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία έχουν πράγματι καταγραφεί ακόμη και σε αυτούς που καταναλώνουν καφέ χωρίς καφεΐνη. Γνωρίζουμε ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, αλλά άλλα βιοενεργά συστατικά στον καφέ φαίνεται να αντισταθμίζουν αυτή την επίδραση με ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα. στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι η αυτοανανφερόμενη τακτική λήψη καφέ σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερη περιφερική (ΣΑΠ, PP) και αορτική (κεντρική ΑΠ και PP) αρτηριακή πίεση συγκριτικά με τη μη λήψη καφέ.

Ωστόσο, η κατανάλωση καφέ φαίνεται να μην σχετίζεται σημαντικά με τις παραμέτρους της αρτηριακής σκληρίας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν τη συνολική θετική επίδραση της κατανάλωσης καφέ στα προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου του γενικού πληθυσμού.

Βιβλιογραφία

Cicero AFG, et al. Self-Reported Coffee Consumption and Central and Peripheral Blood Pressure in the Cohort of the Brisighella Heart Study. Nutrients. 2023;doi:10.3390/nu15020312.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr