Η αφαίρεση του φίλτρου της κάτω κοίλης φλέβας δεν είναι τόσο δύσκολη κι επικίνδυνη όσο πιστεύαμε μέχρι τώρα, με την προϋπόθεση να γίνει σε εξειδικευμένο κέντρο

Τα φίλτρα της κάτω κοίλης φλέβας που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια σε σχεδόν όλους τους ασθενείς.

Τα φίλτρα στην κάτω κοίλη φλέβα (IVC) — τα οποία είναι ευεργετικά βραχυπρόθεσμα — μπορεί να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της θρόμβωσης ή της διάτρησης της IVC. Παρά τη σύσταση του FDA των ΗΠΑ για αφαίρεση των φίλτρων IVC το συντομότερο δυνατό (συνήθως εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση), τα ποσοστά αφαίρεσης παραμένουν πολύ χαμηλά.

Σε μια αναδρομική μελέτη, οι ερευνητές της Kaiser αξιολόγησαν 125 ασθενείς που παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένα κέντρα που είχαν εμπειρία σε πολύπλοκες ανακτήσεις φίλτρων IVC. Οι περισσότεροι ασθενείς παραπέμφθηκαν λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής του φίλτρου, διάτρησης IVC, αποτυχίας τυπικής ανάκτησης ή μετανάστευσης του φίλτρου. Αποκλείστηκαν οι ανακτήσεις ρουτίνας.

Ο διάμεσος χρόνος παραμονής του φίλτρου ήταν σχεδόν 2 χρόνια. Η σύνθετη ανάκτηση ήταν επιτυχής στο 99% των ασθενών κατά την πρώτη προσπάθεια, με μόνο έναν ασθενή να χρειάζεται μια δεύτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί επιτυχής ανάκτηση. Αν και το 10% των ασθενών παρουσίασε ήσσονος σημασίας ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. εστιακή εξαγγείωση αίματος από IVC, μικρός θρόμβος, ελάχιστη αγγειακή ανωμαλία), μόνο ένας ασθενής είχε ένα σημαντικό ανεπιθύμητο συμβάν (εξαγγείωση από το IVC, με διάτρηση δωδεκαδακτύλου και οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα). Σε μια προσαρμοσμένη ανάλυση, μόνο ο πολύ παρατεταμένος χρόνος παραμονής του φίλτρου IVC (≥5 έτη) συσχετίστηκε σημαντικά με ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την ανάκτηση (αναλογία πιθανοτήτων 7,0).

Τα φίλτρα IVC είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένες οξείες κλινικές περιστάσεις (π.χ. εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή όταν αντενδείκνυται η αντιπηκτική αγωγή), αλλά πρέπει να αφαιρούνται όταν οι κλινικές συνθήκες το επιτρέπουν. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα φίλτρα που έχουν παραμείνει για εξαιρετικά μεγάλες περιόδους – ή που παρουσιάζουν άλλες σύνθετες προκλήσεις αφαίρεσης – μπορούν ακόμα να αφαιρεθούν με ασφάλεια όταν αυτό γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα.

Βιβλιογραφία

Leong S et al. Complex inferior vena cava filter retrievals: Success rate and predictors of adverse events at a large specialized referral center. AJR Am J Roentgenol 2023 Mar; 220:389.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1325 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr