Ο έλεγχος για διαβήτη μετά τον τοκετό σε γυναίκες με διαβήτη κυήσεως δεν πρέπει να παραμελείται

Μόνο το ένα τρίτο των γυναικών με διαβήτη κυήσεως υποβλήθηκαν σε έλεγχο για διαβήτη εντός 12 εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Ο επιπολασμός του διαβήτη κύησης (GD) αυξάνεται και επηρεάζει πλέον έως και το 10% των εγκύων. Ο GD είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την μετέπειτα ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 και οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν έλεγχο για διαβήτη μεταξύ 4 και 12 εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Για να εξετάσουν τον βαθμό στον οποίο οι γυναίκες με GD λαμβάνουν πραγματικά επιλόχειο έλεγχο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν αυτήν την αναδρομική μελέτη στις ΗΠΑ για 280.000 επιλόχειες γυναίκες που είχαν συνεχή δεδομένα για τουλάχιστον 6 μήνες πριν και 12 μήνες μετά τον τοκετό.

Περίπου 18.000 γυναίκες είχαν διαγνώσεις GD, αλλά μόνο οι μισές έλαβαν παρακολούθηση πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μεταξύ εκείνων που το έκαναν, περίπου το 70% είχε φροντίδα σχετιζόμενη με το διαβήτη κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό (δηλαδή, εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με τη γλυκόζη ή διαγνωστικό κώδικα επίσκεψης που σχετίζεται με τον έλεγχο και τη θεραπεία του διαβήτη). Μόνο το 36% έλαβε προληπτικό έλεγχο διαβήτη μέσα στις πρώτες 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα για τις γυναίκες με GD θα πρέπει να περιλαμβάνει επιλόχειο έλεγχο για την ύπαρξη διαβήτη και εκπαίδευση σχετικά με τη βελτιστοποίηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τη μείωση των κινδύνων στη ζωή για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αν και ο επιλόχεις έλεγχος ιδανικά θα γινόταν στις 12 εβδομάδες, οι περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο.

Ο προγραμματισμός μιας ειδικής επίσκεψης παρακολούθησης μετά τον τοκετό και η εκπαίδευση για την πρόληψη του διαβήτη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη κατά την έξοδο από τη μαιευτική κλινική είναι μια στρατηγική που θα μπορούσε να βελτιώσει την πραγματοποίηση προσυμπτωματικού ελέγχου.

Βιβλιογραφία

D’Amico R et al. Patterns of postpartum primary care follow-up and diabetes-related care after diagnosis of gestational diabetes. JAMA Netw Open 2023 Feb 6; 6:e2254765.

Presidential Task Force on Redefining the Postpartum Visit. Optimizing Postpartum Care. Obstetrics and Gynecology. Vol. 131, No 5, May 2018.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1325 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr