Εάν θέλετε να χάσετε βάρος προσέξτε τον ύπνο σας: η κακή ποιότητα μπορεί να επηρεάσει την όρεξη για άσκηση και την συμμόρφωση στη δίαιτα

Η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μπορεί να αυξήσει την ικανότητα των ασθενών να συμμορφώνονται με τα συστατικά μιας συμπεριφορικής παρέμβασης για την μείωση του βάρους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης και των στόχων διατροφής.

Η εστίαση στον καλό ύπνο – 7 έως 9 ώρες τη νύχτα με κανονικό χρόνο αφύπνισης που οδηγεί στο να νιώθετε ανανεωμένος και σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας – μπορεί να είναι μια σημαντική συμπεριφορά που βοηθά τους ανθρώπους να παραμείνουν στους στόχους τους όσον αοφορά τη σωματική δραστηριότητα και τη δίαιτα. Μια προηγούμενη μελέτη ανέφερε ότι η καλύτερη υγεία ύπνου συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια σωματικού βάρους και λίπους μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους διάρκειας ενός έτους.

Για αυτήν τη μελέτη, 125 ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (μέση ηλικία 50,3 έτη, 91% γυναίκες, 81% λευκοί) συμμετείχαν σε μια συμπεριφορική παρέμβαση απώλειας βάρους διάρκειας 12 μηνών.

Για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ της υγείας του ύπνου και των μέτρων αλλαγής του τρόπου ζωής σε αυτήν την κοόρτη, οι ερευνητές εξέτασαν έξι διαστάσεις του ύπνου χρησιμοποιώντας επικυρωμένα ερωτηματολόγια και ακτιγραφία: κανονικότητα, ικανοποίηση, εγρήγορση, συγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και διάρκεια.

Οι διαστάσεις ύπνου χωρίστηκαν σε «καλό» και «κακό» ύπνο και υπολογίστηκε μια σύνθετη βαθμολογία με βάση τον αριθμό των καλών μεμονωμένων διαστάσεων (εύρος, 0 έως 6).

Μέτρα τροποποίησης του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης σε ομαδικές συνεδρίες παρέμβασης, της καθημερινής συμμόρφωσης με τους στόχους θερμιδικής πρόσληψης και της αλλαγής στη μέση ημερήσια μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη, 6 μήνες και 12 μήνες.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις Επιστημονικές Συνεδρίες Επιδημιολογίας, Πρόληψης, Τρόπου Ζωής & Καρδιομεταβολικής της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ο Kline και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι η μέση βαθμολογία υγείας του ύπνου ήταν 4,5 κατά την έναρξη και 4,5 στους 6 μήνες.

Στους 0 έως 6 μήνες, η συμμετοχή στην παρέμβαση ήταν 79,4%. Η τήρηση των στόχων θερμιδικής πρόσληψης ήταν 35,6% των ημερών. Η αλλαγή στη μέση ημερήσια μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα ήταν 8,7 λεπτά την ημέρα. Στους 6 έως 12 μήνες, η συμμετοχή στην παρέμβαση ήταν 62,3%. Η τήρηση των στόχων θερμιδικής πρόσληψης ήταν 21,1% των ημερών. Η αλλαγή στη μέση ημερήσια μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα ήταν 3,7 λεπτά την ημέρα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η υψηλότερη βαθμολογία υγείας του ύπνου συσχετίστηκε με βελτιωμένα ποσοστά συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες παρέμβασης (βήτα = 2,71, P = 0,038), συμμόρφωση με τους στόχους πρόσληψης θερμίδων (βήτα = 4,6, P < 0,001) και μια μη σημαντική τάση προς μεγαλύτερη αλλαγή στη μέση ημερήσια μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα (βήτα = 1,41, P = 0,088).

Επιπλέον, η αυξημένη κανονικότητα του ύπνου συσχετίστηκε με την παρακολούθηση της παρέμβασης και την πρόσληψη θερμίδων. Η αυξημένη ικανοποίηση από τον ύπνο συσχετίστηκε με την πρόσληψη θερμίδων. και αυξημένη διάρκεια ύπνου με μέση ημερήσια μέτρια-έντονη σωματική δραστηριότητα (P για όλους < 0,05).

Στη μελέτη διαπιστώθηκε μια εντυπωσιακή συσχέτιση μεταξύ της υγείας του ύπνου και των τριών μέτρων για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Αν και δεν έγινε παρέμβαση στην υγεία του ύπνου σε αυτή τη μελέτη, αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η βελτιστοποίηση του ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη τήρηση της αλλαγής του τρόπου ζωής.

Βιβλιογραφία

Kline CE, et al. Abstract 472. Presented at: Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Scientific Sessions; Feb. 28-March 3, 2023; Boston.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1163 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr