Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου: εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Η πιο εντατική θεραπεία μείωσης της αρτηριακής πίεσης συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο για υποτροπιάζοντα εγκεφαλικά επεισόδια και μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα σε ασθενείς με εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Η υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για υποτροπιάζον εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί ισχαιμικό και αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA). Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι μια στρατηγική που προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του επαναλαμβανόμενου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ της έντασης της μείωσης της αρτηριακής πίεσης και του υποτροπιάζοντος εγκεφαλικού σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο ή TIA, οι ερευνητές έψαξαν στο PubMed, στο Embase, στο Cochrane Central Register of Controlled Trials και στο ClinicalTrials.gov μεταξύ Ιανουαρίου 1980 και Ιουνίου 2022 και εντόπισαν 10 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με τη συμμετοχή 40.710 ασθενών (μέση ηλικία 65 έτη, 34% γυναίκες).

Η κύρια έκβαση ενδιαφέροντος ήταν το υποτροπιάζον εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα χρησίμευσαν ως κύρια δευτερεύουσα έκβαση.

Από τις 10 μελέτες, οι οποίες είχαν μέση παρακολούθηση 2,8 ετών, οι έξι συνέκριναν τα αντιυπερτασικά φάρμακα με εικονικό φάρμακο ή καθόλου θεραπεία και οι τέσσερις αξιολόγησαν ένα στόχο χαμηλότερης αρτηριακής πίεσης έναντι υψηλότερης. Η μέση βασική συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν 146 mm Hg και 85 mm Hg σε όλες τις μελέτες.

Τα αποτελέσματα της μετανάλυσης και της μετα-παλίνδρομης έδειξαν ότι η πιο εντατική θεραπεία μείωσης της αρτηριακής πίεσης συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο για υποτροπιάζοντα εγκεφαλικά επεισόδια σε όσους είχαν ήδη υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή TIA (απόλυτος κίνδυνος 8,4% έναντι 10,1%, RR = 0,83 95% CI, 0,78-0,88) σε σύγκριση με τη λιγότερο εντατική αντιυπερτασική θεραπεία.

Το μέγεθος της διαφορικής μείωσης της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για υποτροπιάζοντα εγκεφαλικό επεισόδιο με λογαριθμικό γραμμικό τρόπο (συστολική: κλίση παλινδρόμησης = 0,06, 95% CI, 0,08 έως 0,03, διαστολική: κλίση παλινδρόμησης = 0,17, 95% CI, 0,26 έως 0,08).

Η πιο εντατική θεραπεία συσχετίστηκε ομοίως με μειωμένο κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε αυτούς τους ασθενείς, σύμφωνα με ανάλυση εννέα μελετών (απόλυτος κίνδυνος 12,0% έναντι 13,7%, RR = 0,88, 95% CI, 0,83-0,92).

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να υποστηρίξουν την πιο εντατική μείωση της αρτηριακής πίεσης στη δευτερογενή πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου.

Βιβλιογραφία

Hsu C, Saver JL, Ovbiagele B, Wu Y, Cheng C, Lee M. Association Between Magnitude of Differential Blood Pressure Reduction and Secondary Stroke Prevention: A Meta-analysis and Meta-Regression. JAMA Neurol. Published online March 20, 2023.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1260 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr