Είναι το υπερηχογράφημα κατάλληλο για την ανίχνευση της λιπώδους διήθησης του ήπατος;

Σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη, η ευαισθησία του υπερηχογραφήματος ήταν 89% και η ειδικότητα 81%.

Πολλοί κλινικοί γιατροί ζητούν ένα υπερηχογράφημα ήπατος για έλεγχο ύπαρξης λιπώδους διήθησης (στεάτωσης) σε ασθενείς με υποψία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD). Ωστόσο, ένα πρόσφατο άρθρο «πρακτικής καθοδήγησης» από την Αμερικανική Ένωση για τη Μελέτη των Νοσημάτων του Ήπατος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το υπερηχογράφημα «δεν συνιστάται ως εργαλείο για τον εντοπισμό της ηπατικής στεάτωσης λόγω χαμηλής ευαισθησίας». Επειδή η σύσταση κατά της χρήσης των υπερήχων για αυτόν τον σκοπό βασίζεται σε σχετικά παλιά δεδομένα, πρόσφατα διεξήχθη μια μελέτη παρατήρησης – με το σκεπτικό ότι οι νεότερες συσκευές υπερήχων είναι πιο ευαίσθητες στην ανίχνευση της στεάτωσης.

Η μελέτη περιελάμβανε 5.000 ασθενείς με υποψία ηπατικής νόσο υσε έξι κέντρα στην Κορέα, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν τόσο σε υπερηχογράφημα τύπου Β όσο και σε μαγνητική τομογραφία (MRI-PDFF) μεταξύ 2015 και 2021. Επειδή η MRI-PDFF έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με τη βιοψία ήπατος για τον εντοπισμό της στεάτωσης, ήταν το πρότυπο με το οποίο συγκρίθηκε το υπερηχογράφημα.

Η ευαισθησία και η ειδικότητα του υπερηχογραφήματος για τον εντοπισμό οποιουδήποτε βαθμού στεάτωσης ήταν 89% και 81%, αντίστοιχα. Για την ανίχνευση της ήπιας στεάτωσης, η ευαισθησία και η ειδικότητα ήταν 83% και 81%, αντίστοιχα. Η μεταβλητότητα στην ακρίβεια στα έξι κέντρα μελέτης ήταν ελάχιστη. Συνολικά, περίπου το 40% των ασθενών είχαν στεάτωση, που συνήθως σχετίζεται με NAFLD, χρήση αλκοόλ και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το υπερηχογράφημα παραμένει ένα εύλογο μη επεμβατικό εργαλείο για την ανίχνευση της ηπατικής στεάτωσης. Δεν είναι τέλειο, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να διαγνώσουν τη NAFLD σε ασθενείς με ήπια αυξημένες τρανσαμινάσες και μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Lee CM et al. A reappraisal of the diagnostic performance of B-mode ultrasonography for mild liver steatosis. Am J Gastroenterol 2023 May; 118:840

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1260 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr