Σχεδόν 4 στους 10 με διαβήτη τύπου 1 διαγιγνώσκονται μετά την ηλικία των 30 ετών

Σχεδόν τέσσερις στους 10 ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 διαγνώστηκαν μετά την ηλικία των 30 ετών, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, με την ηλικία διάγνωσης ιδιαίτερα αυξημένη μεταξύ των ανδρών και των μη λευκών ασθενών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τους κύκλους 2016-2022 της National Health Interview Survey για να χαρακτηρίσουν την ηλικιακή κατανομή των διαγνώσεων διαβήτη τύπου 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά και σύμφωνα με τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Οι δημογραφικές και ιατρικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού διαβήτη, συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων. Οι ασθενείς ανέφεραν τύπο διαβήτη, χρήση ινσουλίνης και ηλικία κατά τη διάγνωση. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ως σύντομη αναφορά στις 26 Σεπτεμβρίου στο Annals of Internal Medicine.

Μεταξύ 947 ασθενών με διαβήτη τύπου 1, το 37% ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί μετά την ηλικία των 30 ετών. Η ηλικία αιχμής διάγνωσης ήταν περίπου τα 15 έτη και η διάμεση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 24 έτη. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν επίσης ότι η ηλικία διάγνωσης ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες παρά στις γυναίκες (μέση ηλικία 27 έναντι 22 ετών) και μεταξύ εκείνων μιας φυλετικής/εθνοτικής μειονότητας σε σύγκριση με τους μη ισπανόφωνους λευκούς ενήλικες (μέση ηλικία 26 έως 30 έναντι 21 ετών).

O διαβήτης τύπου 1 που εμφανίζεται στους ενήλικες συχνά εμφανίζεται με ήπια συμπτώματα που καθιστούν δύσκολη τη διάκριση από τον διαβήτη τύπου 2. Οι εξετάσεις αυτοαντισωμάτων και C-πεπτιδίου συνιστώνται για διάγνωση σε ενήλικες που υπάρχει υποψία ότι έχουν διαβήτη τύπου 1. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος αναγνώρισης των ενηλίκων υψηλού κινδύνου παραμένει ασαφής. Οι παραδοσιακοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση του διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, όπως ο δείκτης μάζας σώματος, μπορεί να έχουν περιορισμένη χρησιμότητα, ειδικά επειδή η παχυσαρκία είναι πλέον συχνή και στα άτομα με διαβήτη τύπου 1. Οι νέες βαθμολογίες κινδύνου που συνδυάζουν κλινικά χαρακτηριστικά και σχετικούς βιοδείκτες μπορεί να βελτιώσουν τις διαγνώσεις διαβήτη τύπου 1 σε ενήλικες.

Βιβλιογραφία

Michael Fang, et al. Age at Diagnosis in U.S. Adults With Type 1 Diabetes. Ann Int Med. Published: 26 September 2023

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr