Μπορεί μια κρίση ουρικής αρθρίτιδας να προκαλέσει φλεβοθρόμβωση;

Μια μελέτη παρατήρησης υποστηρίζει αυτή την πιθανότητα.

Επειδή η ουρική αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση που συνήθως αφορά τα κάτω άκρα, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί εάν μια κρίση προδιαθέτει έναν ασθενή σε φλεβική θρόμβωση (ΦΒΕ) — είτε δημιουργώντας μια τοπική θρομβογόνο κατάσταση είτε ακινητοποιώντας το άκρο λόγω του πόνου.

Σε πρόσφατη μελέτη, ερευνητές του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν μια μελέτη «αυτοελεγχόμενης σειράς περιπτώσεων» σε 314 ασθενείς που είχαν κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας και επεισόδια φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) κατά τη διάρκεια των 2 ετών πριν ή μετά τις κρίσεις της ουρικής αρθρίτιδας. Ο στόχος ήταν να προσδιοριστεί εάν η επίπτωση της ΦΒΕ αυξήθηκε παροδικά κατά τη διάρκεια των 90 ημερών μετά από μια έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας, σε σύγκριση με τις περιόδους έναρξης (προ και >90 ημέρες μετά την έξαρση).

Ο κίνδυνος για ΦΘΕ αυξήθηκε σημαντικά μέσα στις 30 ημέρες μετά την έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας, σε σύγκριση με τις βασικές περιόδους (αναλογία ποσοστού επίπτωσης 2,3). Μεταξύ 30 και 90 ημερών, ο κίνδυνος ΦΒΕ παρέμεινε κάπως υψηλότερος, αλλά όχι σημαντικά (iRR, ≈1,5). Για να λάβουν υπόψη πολλές πιθανές πηγές σύγχυσης και μεροληψίας, οι συγγραφείς διεξήγαγαν μια ντουζίνα διαφορετικές αναλύσεις ευαισθησίας, οι οποίες παρέμειναν όλες συνεπείς με τα πρωταρχικά ευρήματα.

Αυτός ο σχεδιασμός της μελέτης δεν μπορεί να μας δώσει τον απόλυτο κίνδυνο ΦΒΕ μετά από οξεία έξαρση ουρικής αρθρίτιδας, αλλά τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα. Για ασθενείς που έχουν οξεία ουρική αρθρίτιδα που περιλαμβάνει το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, τον αστράγαλο ή το γόνατο με τοπικό οίδημα και ερύθημα του μαλακού ιστού, δεν θα έλεγχα τακτικά για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΦΒΕ) βάσει αυτής της μελέτης. Αλλά σε ασθενείς με πιο εκτεταμένο οίδημα των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια ή μετά από μια προσβολή ουρικής αρθρίτιδας, αυτά τα ευρήματα θα έκαναν να σκεφτώ το υπερηχογράφημα για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ΦΒΕ.

Βιβλιογραφία

Cipolletta E et al. Risk of venous thromboembolism with gout flares. Arthritis Rheumatol 2023 Sep; 75:1638.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr