Η καθιστική ζωή σχετίστηκε με άνοια σε πρόσφατη μελέτη

Σε μεγαλύτερα άτομα, όσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην καθιστική ζωή τόσομεγαλύτερη η συχνότητα εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA.

Οι μισοί ενήλικες περνούν περισσότερες από 9,5 ώρες της ημέρας καθισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του 80% του ελεύθερου χρόνου τους. Μια προηγούμενη μελέτη είχε λεπτομερώς δείξει τις πιθανές σχέσεις μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και μιας σειράς κινδύνων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των συσχετισμών τόσο με τη γνωστική όσο και με τη δομική γήρανση του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μια ομάδα Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου με 49.841 ενήλικες, ηλικίας 60 ετών και άνω που δεν είχαν διάγνωση άνοιας κατά την έναρξη. Οι ερευνητές υπολόγισαν τον μέσο ημερήσιο χρόνο καθιστικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, τη μέση ημερήσια διάρκεια καθιστικής περιόδου, τη μέγιστη ημερήσια διάρκεια καθιστικής περιόδου και τον μέσο αριθμό ημερήσιων καθιστικών περιόδων. Όλα μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας επιταχυνσιόμετρα που φοριούνται στον καρπό. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η διάγνωση της άνοιας για όλες τις αιτίες, με βάση τα αρχεία του νοσοκομείου και τα δεδομένα του μητρώου θανάτων.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 6,72 ετών.

Συνολικά, 414 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με άνοια. Διαπιστώθηκε ότι τα HR για άνοια, σε σχέση με 9,27 ώρες καθιστικής συμπεριφοράς την ημέρα, ήταν:

1,08 (95% CI, 1,04-1,12) για 10 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα.
1,63 (95% CI, 1,35-1,97) για 12 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα. και
3,21 (95% CI, 2,05-5,04) για 15 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα.

Εν τω μεταξύ, το προσαρμοσμένο ποσοστό επίπτωσης της άνοιας ανά 1.000 άτομα-έτη ήταν:

7,49 (95% CI, 7,48-7,49) για 9,27 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα.
8,06 (95% CI, 7,76-8,36) για 10 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα.
12 (95% CI, 10-14,36) για 12 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα. και
22,74 (95% CI, 14,92-34,11) για 15 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα.

Τόσο η μέση ημερήσια διάρκεια καθιστικής περιόδου (HR = 1,53; 95% CI, 1,03-2,27) όσο και η μέγιστη ημερήσια διάρκεια καθιστικής περιόδου (HR = 1,15; 95% CI, 1,02-1,31) συσχετίστηκαν σημαντικά με υψηλότερο κίνδυνο για άνοια, αν και αυτές οι συσχετίσεις δεν ήταν πλέον σημαντικές όταν οι ερευνητές υπολόγισαν τον μέσο ημερήσιο χρόνο καθιστικής συμπεριφοράς.

Διαπιστώθηκε ότι ο μέσος ημερήσιος χρόνος καθιστικής ζωής των 9,5 ωρών πέφτει κοντά στο επίπεδο που ο κίνδυνος άνοιας άρχισε να αυξάνεται σε αυτή τη μελέτη.

Είναι απαραίτητες περαιτέρω μελέτες για να καθοριστεί εάν η συσχέτιση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και του κινδύνου άνοιας είναι αιτιολογική.

Βιβλιογραφία

Raichlen D, et al. Sedentary Behavior and Incident Dementia Among Older Adults.JAMA. 2023;doi:10.1001/jama.2023.15231

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr