Προσοχή σε ορισμένα αντικαταθλιπτικά: παχαίνουν

Η έναρξη και η συνεχής χρήση ορισμένων αντικαταθλιπτικών μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση βάρους σε διάστημα 2 ετών, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ObesityWeek.

Τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και μιρταζαπίνη πήραν περισσότερο βάρος σε διάστημα 2 ετών από εκείνους που έλαβαν τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs), ρυθμιστές σεροτονίνης και βουπροπιόνη.

Ποιές είναι οι κατηγορίες αντικαταθλιπτικών;

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs)
Σιταλοπράμη, εσιταλοπράμη, φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, παροξετίνη, σερτραλίνη

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs)
Δεσβενλαφαξίνη, βενλαφαξίνη, ντουλοξετίνη, λεβομιλνασιπράνη, μιλνασιπράνη

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs)
Αμιτριπτυλίνη, κλομιπραμίνη, δεσιπραμίνη, αμοξαπίνη, δοξεπίνη, ιμιπραμίνη, μαπροτιλίνη, νορτριπτυλίνη, προτριπτυλίνη, τριμιπραμίνη

Ρυθμιστές σεροτονίνης
Νεφαζοδόνη, τραζοδόνη, βιλαζοδόνη, βορτιοξετίνη

Μιρταζαπίνη

Η μελέτη

Η αύξηση βάρους είναι μια ανησυχία μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά και ένας συχνά αναφερόμενος λόγος μη συμμόρφωσης στη θεραπεία. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν συγκρίνει την μεταβολή του βάρους που προκαλείται από τις διάφορες κατηγορίες αντικαταθλιπτικών.

Πρόσφατα αναλύθηκαν δεδομένα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας από 234.618 ασθενείς ηλικίας 20 έως 65 ετών σε οκτώ συστήματα υγείας των ΗΠΑ. Στους ασθενείς είχε χορηγηθεί ένα από τα έξι αντικαταθλιπτικά από το 2010 έως το 2019. Οι ερευνητές αξιολόγησαν την αλλαγή βάρους στους 6, 12 και 24 μήνες.

Η μέση αλλαγή βάρους ήταν αύξηση 2,38 kg για ασθενείς που έλαβαν SSRI (95% CI, 1,84-2,99), 2,01 kg για SNRI (95% CI, 0,64-3,61) και 3,91 kg για μιρταζαπίνη (95% CI, 1,03-6. ). Δεν διαπιστώθηκε καμία σημαντική αλλαγή στο βάρος με την πάροδο του χρόνου για TCAs, ρυθμιστές σεροτονίνης ή βουπροπιόνη.

Σε σύγκριση με τους SSRI, οι ερευνητές υπολόγισαν παρόμοια αύξηση βάρους για τα SNRI και τη μιρταζαπίνη, αλλά μικρότερη αύξηση για τα TCA, τους ρυθμιστές σεροτονίνης και τη βουπροπιόνη. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για την αλλαγή βάρους 6 και 12 μηνών και μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να λάβουν αποφάσεις που αποτρέπουν την αύξηση βάρους και βελτιώνουν τη συνολική τήρηση της θεραπείας.

Πηγή

Petimar J, et al. Oral-043. Presented at: ObesityWeek; Oct. 14-17, 2023; Dallas.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr