Μελέτη SURMOUNT-3: μεγάλη απώλεια βάρους με την τιρζεπατίδη

Οι ενήλικες με παχυσαρκία που έλαβαν τιρζεπατίδη για 72 εβδομάδες μετά από μια εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής 12 εβδομάδων πέτυχαν συνολική μέση απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 24%, σύμφωνα με δεδομένα από τη μελέτη SURMOUNT-3.

Στα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο ObesityWeek και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο Nature Medicine, το 87,5% των ενηλίκων που έλαβαν τιρζεπατίδη (Mounjaro, Eli Lilly) μετά από 12 εβδομάδες παρέμβασης στον τρόπο ζωής πέτυχαν τουλάχιστον 5% μείωση βάρους από την έναρξη στις 72 εβδομάδες. Επιπλέον, το 94% των ενηλίκων που έλαβαν τιρζεπατίδη ήταν σε θέση να διατηρήσουν τουλάχιστον το 80% της απώλειας βάρους που πέτυχαν κατά τη διάρκεια της εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής.

Αυτά τα ευρήματα δίνουν δυνητικά στους ασθενείς και τους γιατρούς μια νέα επιλογή για συνεχή μείωση του βάρους όταν τα άτομα φθάνουν σε πλατώ αφού χάσουν 5 – 7 κιλά, είτε μέσω των δικών τους κατευθυνόμενων προσπαθειών είτε μέσω της συμμετοχής σε ένα εμπορικό πρόγραμμα. Η τιρζεπατίδη μπορεί να προκαλέσει μια επιπλέον σημαντική απώλεια βάρους η οποία είναι αναγκία για να επιτευχθεί ο βέλτιστος έλεγχος των επιπλοκών που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η αποφρακτική άπνοια ύπνου, η οστεοαρθρίτιδα και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.

Τι είναι η τιρζεπατίδη

Η Tirzepatide, που πωλείται με την εμπορική ονομασία Mounjaro, είναι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Χορηγείται με υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια, μειωμένη όρεξη, δυσκοιλιότητα, ενόχληση στην άνω κοιλιακή χώρα και κοιλιακό άλγος.

Το γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1 (GLP-1) και γλυκοζοεξαρτώμενο ινσουλινοτροπικό πολυπεπτίδιο (GIP) είναι ορμόνες που εμπλέκονται στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Αφού ένα άτομο έχει φάει, αυτές οι ορμόνες εκκρίνονται από τα κύτταρα του εντέρου και με τη σειρά τους προκαλούν την έκκριση ινσουλίνης. Η Tirzepatide είναι ένα ανάλογο GIP που ενεργοποιεί και τους υποδοχείς GLP-1 και GIP, οδηγώντας σε βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Η μελέτη

Η μελέτη SURMOUNT-3 περιλάμβανε 806 ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους συν μία επιπλοκή που σχετίζεται με την παχυσαρκία που εντάχθηκαν σε μια εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής διάρκειας 12 εβδομάδων. Η παρέμβαση στον τρόπο ζωής περιλάμβανε προσωπική συμβουλευτική για τον τρόπο ζωής, έως και δύο αντικαταστάσεις γευμάτων την ημέρα και τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης θεραπείας τρόπου ζωής την εβδομάδα. Από αυτούς που εγγράφηκαν, οι 579 πέτυχαν μείωση βάρους 5% ή μεγαλύτερη με την παρέμβαση στον τρόπο ζωής και συνέχισαν στην επόμενη φάση της μελέτης, κατά τη διάρκεια της οποίας χωρίστηκαν τυχαία να λάβουν τιρζεπατίδη ή εικονικό φάρμακο μία φορά την εβδομάδα επί 72 εβδομάδες (μέση ηλικία 45,6 έτη 62,9% γυναίκες, 86% λευκοί).

Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν η ποσοστιαία αλλαγή στο σωματικό βάρος και το ποσοστό των ενηλίκων που πέτυχαν μείωση βάρους 5% ή μεγαλύτερη από την τυχαιοποίηση μέσα σε 72 εβδομάδες. Η αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια, η γλυκόζη νηστείας, η HbA1c και η ινσουλίνη νηστείας συλλέχθηκαν ως δευτερεύοντα τελικά σημεία. Η αυτοαναφερόμενη φυσική λειτουργία καταγράφηκε από τους συμμετέχοντες.

Περισσότερο από 24% μείωση του ολικού βάρους με τιρζεπατίδη

  • Η μέση μείωση βάρους στην ομάδα της τιρζεπατίδης ήταν 18,4% στις 72 εβδομάδες σε σύγκριση με αύξηση βάρους 2,5% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (P < .001).
  • Μεταξύ της ομάδας τιρζεπατίδης, το 87,5% έχασε τουλάχιστον το 5% του σωματικού του βάρους έναντι 16,5% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου (P < 0,001).
  • Επιπλέον, το 44,7% των συμμετεχόντων μπόρεσε να επιτύχει απώλεια βάρους 20% ή περισσότερο από την τυχαιοποίηση.
  • Κατά τη διάρκεια της εντατικής παρέμβασης στον τρόπο ζωής 12 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τυχαιοποίηση έχασαν κατά μέσο όρο το 6,9% του σωματικού τους βάρους.
  • Το ποσοστό των ενηλίκων που διατήρησαν τουλάχιστον το 80% του βάρους που έχασαν κατά την περίοδο παρέμβασης στον τρόπο ζωής ήταν 94% στην ομάδα της τιρζεπατίδης έναντι 43,8% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
  • Η συνολική μείωση βάρους από την έναρξη της παρέμβασης στον τρόπο ζωής μέχρι το τέλος της μελέτης ήταν 24,3% για την ομάδα της τιρζεπατίδης σε σύγκριση με 4,5% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Ήταν εκπληκτικό ότι οι ασθενείς που έχασαν βάρος με εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής, ακολουθούμενη από τιρζεπατίδη, πέτυχαν αθροιστική μείωση στο βασικό σωματικό τους βάρος κατά 24,3%. Αυτό είναι εντυπωσιακό, φτάνοντας τη μέση απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με τη γαστρεκτομή του μανικιού, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως στη μεταβολική και βαριατρική χειρουργική. Αυτά τα νέα φάρμακα απώλειας βάρους με βάση την ινκρετίνη – και αυτά που θα ακολουθήσουν – θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις στη βαριατρική χειρουργική.

Η περίμετρος μέσης μειώθηκε κατά 14,6 cm από την τυχαιοποίηση σε 72 εβδομάδες στην ομάδα της τιρζεπατίδης σε σύγκριση με μια αύξηση 0,2 cm στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (P < 0,001). Η ομάδα της τιρζεπατίδης εμφάνισε μειώσεις της αρτηριακής πίεσης, βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα λιπιδίων νηστείας και μεγαλύτερες μειώσεις της HbA1c και της γλυκόζης νηστείας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Οι ενήλικες που έλαβαν τιρζεπατίδη είχαν επίσης μεγαλύτερες βελτιώσεις στην αυτοαναφερόμενη φυσική λειτουργία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Οι καρδιομεταβολικές και σωματικές αλλαγές στη λειτουργία ήταν απροσδόκητες κατά κάποιον τρόπο. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ήταν μεταβολικά σταθερό. Περίπου το 34% των συμμετεχόντων είχε υπέρταση και μόνο το ένα τέταρτο περίπου από αυτούς είχαν δυσλιπιδαιμία. Είναι εντυπωσιακό που μπορέσαμε να δούμε τη μείωση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στον τρόπο ζωής και τη συνεχιζόμενη μείωση αυτών των μέτρων με την τιρζεπατίδη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Το ογδόντα επτά τοις εκατό των συμμετεχόντων που έλαβαν τιρζεπατίδη και το 76,7% που έλαβαν εικονικό φάρμακο ανέφεραν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια έκτακτης ανάγκης για τη θεραπεία. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικές και ήταν ως επί το πλείστον ήπιες έως μέτριες σε βαρύτητα. Το ποσοστό των ενηλίκων που ανέφεραν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιο στις ομάδες τιρζεπατίδης και εικονικού φαρμάκου.

Υπήρξαν δύο θάνατοι κατά τη διάρκεια της μελέτης. ένας σε κάθε ομάδα θεραπείας. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα παγκρεατίτιδας εμφανίστηκε σε κάθε ομάδα. Η χολολιθίαση αναφέρθηκε σε τέσσερις ενήλικες που έλαβαν τιρζεπατίδη και τρεις που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ένας ενήλικας στην ομάδα της tirzepatide εμφάνισε οξεία χολοκυστίτιδα. Δεν υπήρχαν κακοήθειες που να σχετίζονται με τη θεραπεία της μελέτης.

Το προφίλ ανοχής και ασφάλειας για την τιρζεπατίδη σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν συνεπές με αυτό που βλέπουμε στην κατηγορία γενικά. Είναι επίσης αυτό που έχουμε δει στα SURMOUNT-1, -2 και -4. Τα γαστρεντερικά συμβάντα ήταν πιο συχνά και συνέβησαν κυρίως κατά την περίοδο κλιμάκωσης της δόσης.

Αλλαγή της προσέγγισης στη θεραπεία της παχυσαρκίας

Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με νεότερα φάρμακα που συγκρίνουν την εντατική θεραπεία τρόπου ζωής και τη φαρμακευτική αγωγή μόνο με τη φαρμακευτική αγωγή. Οι μηχανισμοί και το μέγεθος της απώλειας βάρους με φάρμακα που βασίζονται στην ινκρετίνη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής.

Δεδομένης της αποτελεσματικότερης βιολογικής επίδρασης των φαρμάκων με βάση την ινκρετίνη στην όρεξη, μάλλον πρέπει να αμφισβητήσουμε την ανάγκη παροχής εντατικής συμπεριφορικής θεραπείας ως θεραπευτικό συμπλήρωμα στη νεότερη γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Νέα φάρμακα όπως η τιρζεπατίδη μπορεί να επιτρέψουν την επανεξέταση του σκοπού, των συστατικών και της εφαρμογής της παρέμβασης στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στα αποτελέσματα υγείας, μεγαλύτερη έμφαση στη διατροφική πρωτεΐνη και τα υγιεινά πρότυπα διατροφής και αυξημένη προσοχή στη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και τις ασκήσεις αντίστασης. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των νεότερων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας μπορεί να επιτρέψει τη θεραπεία της νόσου περισσότερο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η μελλοντική θεραπεία της παχυσαρκίας θα ποικίλλει ανάλογα με τον κάθε ασθενή και πόση απώλεια βάρους χρειάζεται να επιτύχει.

Βιβλιογραφία

Wadden TA, et al. Tirzepatide after intensive lifestyle intervention in adults with overweight or obesity: the SURMOUNT-3 phase 3 trial. Nat Med. 2023;doi:10.1038/s41591-023-02597-w.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr