Η σεμαγλουτίδη σε χάπι επιφέρει τη νορμογλυκαιμία στην πλειονότητα των ασθενών με προδιαβήτη

Η από του στόματος σεμαγλουτίδη βελτιώνει τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη σε διαβήτη τύπου 2 στους ενήλικες με προδιαβήτη.

Η υψηλή δόση σεμαγλουτίδης 50 mg (Novo Nordisk) από του στόματος προκάλεσε απώλεια βάρους 15,1% στις 68 εβδομάδες σε ενήλικες με παχυσαρκία. Σε μια υποανάλυση της μελέτης OASIS 1 που επικεντρώθηκε σε ενήλικες με HbA1c μεταξύ 5,7% και 6,4% κατά την έναρξη, εκείνοι με προδιαβήτη που έλαβαν από του στόματος σεμαγλουτίδη έχασαν 14,4% του σωματικού τους βάρους στις 68 εβδομάδες και η HbA1c μειώθηκε κατά 0,38 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη στις 68 εβδομάδες. .

Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη OASIS 1 με προδιαβήτη και έλαβαν από του στόματος σεμαγλουτίδη παρουσίασαν περισσότερη ομαλοποίηση της HbA1c και κανένας δεν εξελίχθηκε σε διαβήτη τύπου 2.

Η OASIS 1 είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη φάσης 3, στην οποία 667 ενήλικες  υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και χωρίς διαβήτη τύπου 2 κατανεμήθηκαν τυχαία σε από του στόματος σεμαγλουτίδη 50 mg ή εικονικό φάρμακο συν παρέμβαση στον τρόπο ζωής επί 68 εβδομάδες. Η υποανάλυση που παρουσιάστηκε στο ObesityWeek ανέλυσε δεδομένα από 262 ενήλικες με προδιαβήτη, που ορίστηκε ως HbA1c μεταξύ 5,7% και 6,4%. Οι ερευνητές εξέτασαν τη μεταβολή της HbA1c, της γλυκόζης πλάσματος νηστείας, της ινσουλίνης ορού νηστείας και του σωματικού βάρους από την έναρξη έως τις 68 εβδομάδες. Συλλέχθηκαν επίσης τα δεδομένα απώλειας βάρους και ασφάλειας.

Η υποανάλυση περιλάμβανε 132 ενήλικες που έλαβαν από του στόματος σεμαγλουτίδη (74% γυναίκες, μέση ηλικία 54 έτη) και 130 ενήλικες που έλαβαν εικονικό φάρμακο (66% γυναίκες, μέση ηλικία 53 έτη).

Οι ενήλικες με προδιαβήτη που έλαβαν από του στόματος σεμαγλουτίδη έχασαν 14,4% του σωματικού τους βάρους στις 68 εβδομάδες σε σύγκριση με απώλεια βάρους 2,5% για την ομάδα εικονικού φαρμάκου (P < .0001). Η FPG μειώθηκε κατά 12,3 mg/dL στις 68 εβδομάδες για όσους έλαβαν από του στόματος σεμαγλουτίδη έναντι μείωσης 1,6 mg/dL με εικονικό φάρμακο (P < 0,0001). Η από του στόματος ομάδα σεμαγλουτίδης είχε μείωση της HbA1c κατά 0,38 ποσοστιαίες μονάδες στις 68 εβδομάδες έναντι αύξησης της HbA1c κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (P < 0,0001). Τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας στον ορό μειώθηκαν κατά 33% στις 68 εβδομάδες για την από του στόματος ομάδα σεμαγλουτίδης έναντι μείωσης 9% για τους ενήλικες που έλαβαν εικονικό φάρμακο (P < .0001).

Μεγαλύτερα μεγέθη απώλειας σωματικού βάρους συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες βελτιώσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο με από του στόματος σεμαγλουτίδη 50 mg.

Από τους ενήλικες με προδιαβήτη στην έναρξη, το 87,9% της ομάδας εικονικού φαρμάκου είχε ακόμη προδιαβήτη στις 68 εβδομάδες και το 1,7% ανέπτυξε διαβήτη τύπου 2 με HbA1c 6,5% ή υψηλότερη. Στην ομάδα της από του στόματος σεμαγλουτίδης, δεν υπήρχαν ενήλικες που ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2 και το 75,8% των ατόμων με προδιαβήτη στην αρχή είχαν νορμογλυκαιμία στις 68 εβδομάδες με HbA1c μικρότερη από 5,7%.

Ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από το 84,2% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου και το 91% της ομάδας της από του στόματος σεμαγλουτίδης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το γαστρεντερικό ήταν πιο συχνές στην ομάδα της από του στόματος σεμαγλουτίδης έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου (81,3% έναντι 45,1%). Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο ομάδων και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι σε ενήλικες με προδιαβήτη.

Το προφίλ ασφάλειας της από του στόματος σεμαγλουτίδης 50 mg σε αυτά τα άτομα με προδιαβήτη ήταν συνεπές με το συνολικό προφίλ ασφάλειας του πληθυσμού της κοόρτης.

Βιβλιογραφία

Rosenstock J, et al. Oral-088. Presented at: ObesityWeek; Oct. 14-17, 2023; Dallas.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr