Ποιά είναι η καλύτερη θεραπεία για τον αλκοολισμό;

Τα στοιχεία υποστηρίζουν το acamprosate και τη ναλτρεξόνη από το στόμα ως θεραπείες πρώτης γραμμής.

Παρά τον μεγάλο επιπολασμό και τη σοβαρή νοσηρότητα της κατάχρησης αλκοόλ (AUD), η φαρμακοθεραπεία για την AUD χρησιμοποιείται ελάχιστα από τους κλινικούς γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τρία φάρμακα που είναι εγκεκριμένα από τον FDA των ΗΠΑ για την AUD (δηλαδή, ακαμπροσάτη, ναλτρεξόνη και δισουλφιράμη) και αρκετά που χρησιμοποιούνται εκτός ετικέτας (π.χ. τοπιραμάτη, μπακλοφένη, γκαμπαπεντίνη).

Για να συγκρίνουν αυτά τα φάρμακα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετανάλυση με στόχο να αξιολογήσουν 118 τυχαιοποιημένες μελέτες εξωτερικών ασθενών με διάρκεια τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το Acamprosate και η από του στόματος ναλτρεξόνη (50 mg/ημέρα) μείωσαν την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αριθμοί που χρειάζονταν για τη θεραπεία (NNT) για να αποτραπεί η επιστροφή κάποιου ατόμου στο ποτό ήταν 11 για το acamprosate και 18 για την από του στόματος ναλτρεξόνη. Και τα δύο φάρμακα προκάλεσαν γαστρεντερικές παρενέργειες (πιο συχνές με τη ναλτρεξόνη). Η ενέσιμη ναλτρεξόνη μείωσε το ποσοστό των ημερών κατανάλωσης αλκοόλ αλλά δεν εμπόδισε την επιστροφή στην κατανάλωση αλκοόλ.

Η τοπιραμάτη μείωσε το ποσοστό των ημερών κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά η απόλυτη μείωση ήταν μικρή: περίπου 2 λιγότερες ημέρες κατανάλωσης το μήνα. Τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή για να προσδιοριστεί η επίδραση στην επιστροφή στην κατανάλωση αλκοόλ. Η τοπιραμάτη συσχετίστηκε με γνωστική δυσλειτουργία, ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα και ανωμαλίες γεύσης.

Η βακλοφένη μείωσε την επιστροφή στην κατανάλωση αλκοόλ (ενδείξεις χαμηλής ισχύος) αλλά προκάλεσε ζάλη και υπνηλία.

Η δισουλφιράμη και η γκαμπαπεντίνη δεν μείωσαν την κατανάλωση αλκοόλ (βάσει περιορισμένων στοιχείων).

Τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή για την αξιολόγηση της βαρενικλίνης, της ονδανσετρόνης και της πραζοσίνης.

Τα στοιχεία μέτριας ισχύος υποστηρίζουν το acamprosate και τη ναλτρεξόνη από το στόμα ως θεραπείες πρώτης γραμμής για ασθενείς με AUD. Το Acamprosate είχε το χαμηλότερο NNT για να αποτρέψει την επιστροφή στο ποτό και λιγότερες παρενέργειες από τη ναλτρεξόνη, αλλά χρειάζεται υψηλό φορτίο χαπιών (2 δισκία, 3 φορές την ημέρα). Ορισμένοι κλινικοί γιατροί μπορεί να είναι πιο εξοικειωμένοι με τα άλλα φάρμακα που αναφέρονται (π.χ. γκαμπαπεντίνη, τοπιραμάτη, βακλοφένη), αλλά έχουν λιγότερα στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και περισσότερες πιθανές παρενέργειες.

Βιβλιογραφία

McPheeters M et al. Pharmacotherapy for alcohol use disorder: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2023 Nov 7; 330:1653.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr