Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου: ποιό πρέπει να κάνετε

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης που μειώνει αποτελεσματικά τη λοίμωξη από τον πνευμονιόκοκκο. Το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ενηλίκους που έχουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από πνευμονιόκοκκο ή να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές εάν νοσήσουν. Στα παιδιά είναι ένα εμβόλιο ρουτίνας.

Έχουν ταυτοποιηθεί στη φύση πάνω από 90 ορότυποι πνευμονιοκόκκου. Είναι αδύνατο όλοι αυτοί να περιληφθούν σε ένα μόνο εμβόλιο.

Γιατί είναι σημαντικό το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου;

Ο πνευμονιόκοκκος ή στρεπτόκοκκος της πνευμονίας είναι το κύριο αίτιο βακτηριακής πνευμονίας. Μπορεί ακόμη να προκαλέσει μηνιγγίτιδα, μικροβιαιμία και μέση ωτίτιδα. Ο εμβολιασμός με το 23δύναμο εμβόλιο (PPSV23) προστετεύει το 50 – 85% των εμβολιασθέντων. Ο εμβολιασμός των παιδιών και των ηλικιωμένων με το συνδεδεμένο PCV έχει μειώσει κατά 90% τη νόσο από αυτούς τους οροτύπους.

Παρόλα αυτά ο εμβολιασμός δεν γίνεται σε όλα τα άτομα που θα έπρεπε με αποτέλεσμα ο πνευμονιόκοκκος να αποτελεί ακόμη μια σημαντική απειλή.

Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξαν αρκετές ενημερώσεις για τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου σε εφήβους και ενήλικες, οδηγώντας συχνά σε σύγχυση στους γιατρούς και στους ασθενείς.

Μεγάλο μέρος αυτής της σύγχυσης οφείλεται στη διαθεσιμότητα τόσο των νεότερων όσο και των προηγούμενων εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου.

Έχουμε πλέον και τα δύο συζευγμένα εμβόλια, τα οποία είναι σχετικά νέα, και το παραδοσιακό πλέον παλιό εμβόλιο πολυσακχαρίτη. Το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχουν και τα δύο ακόμα, θα οδηγήσει σε κάποια αναπόφευκτη σύγχυση.

Επί του παρόντος, υπάρχουν τέσσερα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια:

  1. 20-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου (PCV20; Pfizer)
  2. 15-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου (PCV15; Merck)
  3. 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου (PCV13; Wyeth Pharmaceuticals)
  4. 23-δύναμο εμβόλιο πολυσακχαρίτη πνευμονιόκοκκου (PPSV23, Merck).

Οι ενδείξεις και τα χρονοδιαγράμματα για τα εμβόλια ποικίλλουν. Και τα τέσσερα εμβόλια είναι εγκεκριμένα για ενήλικες. Το εμβόλιο PCV13 και, από τον Ιούνιο του 2021, το εμβόλιο PCV15 έχουν εγκριθεί για παιδιά. Επιπλέον, το PCV20 βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για έγκριση στους νέου.

Είναι πιθανό, η έλευση αυτών των νεότερων εμβολίων να εγείρει πολλά ερωτήματα στο μυαλό των γιατρών και θα οδηγήσει σε σύγχυση.

Συστάσεις για το PCV13

Το CDC συνιστά μία δόση του εμβολίου PCV13 για παιδιά σε τέσσερις διαφορετικές ηλικίες: 2 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών και 12 έως 15 μηνών.

Εάν δεν λαμβάνουν τις συνιστώμενες δόσεις σε αυτά τα διαστήματα, τα παιδιά χωρίς ιατρικές παθήσεις μπορούν να ολοκληρώσουν τη σειρά εμβολίων τους έως και 59 μήνες.

Για παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 έως 18 ετών με ορισμένες ιατρικές παθήσεις, συνιστάται μια εφάπαξ δόση PCV13 εάν δεν έχουν λάβει ήδη καμία δόση. Αυτές οι ιατρικές παθήσεις περιλαμβάνουν καρδιακές νόσους, πνευμονικές νόσους και διαβήτη.

Κατά τον καθορισμό του PCV που θα χρησιμοποιηθεί στα παιδιά, ένας σημαντικός παράγοντας απλούστευσης είναι ότι το PCV13 καταργείται σταδιακά.

Πιθανότατα θα αντικατασταθεί από το PCV20.

Το PCV13 δεν έχει πλέον ρόλο στην ανοσοποίηση των ενηλίκων, εκτός εάν το PCV15 και το PCV20 δεν είναι διαθέσιμα.

Συστάσεις για το PCV15

Όπως και το PCV13, μία δόση PCV15 μπορεί να χορηγηθεί σε βρέφη ηλικίας 2 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών και 12 έως 15 μηνών. Όσοι δεν έχουν ορισμένες ιατρικές νόσους μπορούν να ολοκληρώσουν τη σειρά έως και 59 μήνες.

Διαφορετικές δόσεις PCV13 μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών με ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Επιπλέον, τόσο το PCV13 όσο και το PCV15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για υγιή παιδιά και εκείνα με υποκείμενες παθήσεις, σύμφωνα με το CDC.

Παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις μπορούν να λάβουν μία μόνο δόση PCV15 εάν δεν είχαν λάβει προηγούμενους εμβολιασμούς.

Για ενήλικες ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενους εμβολιασμούς, το CDC συνιστά μια εφάπαξ δόση PCV15, ακολουθούμενη από μια δόση PPSV23, για τους ηλικιωμένους:

  • 19 έως 64 ετών που έχουν ορισμένες ιατρικές καταστάσεις ή παράγοντες κινδύνου. και
  • 65 ετών και άνω.

Συστάσεις για PCV20

Για ενήλικες ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενους εμβολιασμούς, συνιστάται μία μόνο δόση PCV20 για άτομα:

  • 19 έως 64 ετών που έχουν ορισμένες ιατρικές καταστάσεις ή παράγοντες κινδύνου. και
  • 65 ετών και άνω.

Επιπλέον, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω έχουν τη δυνατότητα να λάβουν PCV20 εάν δεν έχουν λάβει:

PCV13, αλλά όχι PCV15 ή PCV20, σε οποιαδήποτε ηλικία ή

PPSV23 σε ηλικία 65 ετών και άνω.

Συστάσεις για το PPSV23

Σύμφωνα με το CDC, το PPSV23 συνιστάται για:

  • νέους ηλικίας 2 έως 13 ετών σε αυξημένο κίνδυνο λόγω ορισμένων ιατρικών καταστάσεων ή παραγόντων κινδύνου μετά τη χορήγηση μιας δόσης PCV15 ή PCV20
  • ενήλικες ηλικίας 19 ετών και άνω που έχουν λάβει PCV15.

Το PCV20 απλοποιεί πλέον τον εμβολιασμό κατά του πενυμονιοκόκκου

Η κάλυψη ορότυπου κάθε PCV είναι ένας τρόπος για να καθοριστεί ποιο εμβόλιο θα χορηγηθεί.

Το PCV20 καλύπτει προφανώς 20 ορότυπους του πνευμονιόκοκκου, το PCV15 καλύπτει 15, και γι’ αυτό το εμβόλιο πολυσακχαρίτη εξακολουθεί να συνιστάται. Καλύπτει 23 ορότυπους, οπότε θα έχετε κάποιο πρόσθετο όφελος από αυτό το δεύτερο εμβόλιο.

Ανεξάρτητα από το εμβόλιο, το σημαντικό είναι ότι όλοι στο ιατρείο ηλικίας 65 ετών και άνω που δεν έχουν λάβει προηγουμένως εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου θα πρέπει να λάβουν ένα από αυτά τα νέα εμβόλια.

Ενώ το συνδυασμένο σχήμα PCV15 και PPSV23 μπορεί να είναι προτιμότερο έναντι του PCV20 λόγω της πρόσθετης προστασίας ορότυπου που παρέχεται και από τα δύο, το PCV20 έχει αποδείξει τα δικά του οφέλη στον τρόπο της απλοποιημένης φροντίδας των ασθενών.

Το CDC δεν κάνει προνομιακή σύσταση και αφήνει να επιλέξετε μόνοι σας. Είναι προφανές ότι η χρήση του PCV20 είναι απλούστερη επειδή είναι ένα και ολοκληρωμένο σχήμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συνέχεια με εμβόλιο πολυσακχαρίτη.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr