Η σεμαγλουτίδη μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 20% σε ασθενείς παχύσαρκους με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου

Σε αυτούς τους ασθενείς, οι εβδομαδιαίες ενέσεις σεμαγλουτίδης μείωσαν πολύ τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Σε μια προηγουμένως δημοσιευμένη μελέτη, οι εβδομαδιαίες ενέσεις του GLP-1 αναλόγου σεμαγλουτίδης μείωσαν τη συχνότητα εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών (CV) συμβαμάτων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Σε αυτή τη νέα, τυχαιοποιημένη μελέτη που χρηματοδοτήθηκει από τη βιομηχανία, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις στον καρδιαγγειακό κίνδυνο της σεμαγλουτίδης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με παχυσαρκία ή υπέρβαρους, αλλά χωρίς διαβήτη.

Η μελέτη περιλάμβανε περίπου 18.000 ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος ≥27 kg/m2 (μέσος δείκτης μάζας σώματος 33 kg/m2), γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη <6,5% (μέση HbA1c 5,8%) και ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου ή συμπτωματικής αρτηριακής νόσου. Οι ασθενείς έλαβαν είτε υποδόρια ένεση σεμαγλουτίδης (τιτλοποιημένη έως 2,4 mg εβδομαδιαίως, εάν ήταν ανεκτή) είτε εικονικό φάρμακο. Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 40 μηνών, εμφανίστηκαν αυτά τα αποτελέσματα:

Η συχνότητα της πρωτογενούς έκβασης (δηλαδή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατος σχετιζόμενος με την καρδιοπάθεια) ήταν σημαντικά χαμηλότερη με τη σεμαγλουτίδη από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (6,5% έναντι 8,0%).

Κάθε συστατικό του πρωτογενούς αποτελέσματος είχε τάση υπέρ της σεμαγλουτίδης.

Η απώλεια βάρους ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με τη σεμαγλουτίδη παρά με το εικονικό φάρμακο.

Οι λήπτες σεμαγλουτίδης είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τους λήπτες εικονικού φαρμάκου να αποσυρθούν από τη μελέτη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (16,6% έναντι 8,2%): οι γαστρεντερικές παρενέργειες ευθύνοντο για αυτήν τη διαφορά.

Έχουμε πλέον αδιάσειστα στοιχεία ότι ένας αγωνιστής GLP-1 παίζει ρόλο στη δευτερογενή πρόληψη σε ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι αλλά δεν έχουν διαβήτη. Δεν γνωρίζουμε εάν η από του στόματος σεμαγλουτίδη θα είχε παρόμοια επίδραση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Και τέλος, οι γαστρεντερικές παρενέργειες αποτελούν πρόβλημα για μια μειοψηφία ασθενών.

Βιβλιογραφία

Lincoff AM et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med 2023 Nov 11.

Marso SP et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016 Sep 16.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1330 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr