Η αφιλτράριστη ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση

Η εισπνοή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων με αφιλτράριστο αέρα συσχετίστηκε με μια ταχεία αύξηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), η οποία κορυφώθηκε μέσα σε 1 ώρα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία (TRAP)] αναγνωρίζεται ως ένας παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά οσήματα και άλλες επιπτώσεις στην υγεία.

Το TRAP είναι ένα μείγμα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αποτελείται από πηγές του δρόμου όπως η φθορά των φρένων και των ελαστικών ή η εξάτμιση των οχημάτων.

Έχει προταθεί ότι η σχέση μεταξύ της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και των καρδιαγγειακών παθήσεων μεσολαβείται μέσω της φλεγμονής και της  απορρύθμισης του αυτόνομου συστήματος.

Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την έκθεση στο TRAP στο όχημα και τις σχετικές καρδιαγγειακές αλλαγές, παρά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την αύξηση του χρόνου μετακίνησης που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ο μέσος χρόνος μετακίνησης στην εργασία ήταν περίπου 27 λεπτά το 2021, από 25,2 λεπτά το 2010.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 16 άτομα ηλικίας 22 έως 45 ετών που έκαναν 2ωρη οδήγηση σε όχημα με αφιλτράριστο αέρα για 2 ημέρες και όχημα εξοπλισμένο με υψηλής απόδοσης φιλτράρισμα σωματιδίων αέρα μια άλλη μέρα. Για κάθε οδήγηση, τα επίπεδα ΑΠ των συμμετεχόντων καταγράφηκαν 14 φορές σε περιόδους 3 λεπτών: μία φορά αμέσως πριν από την οδήγηση, εννέα φορές κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τρεις φορές μετά την οδήγηση την ίδια μέρα και μία φορά 24 ώρες μετά την οδήγηση.

Μεταξύ 13 συμμετεχόντων με πλήρη δεδομένα, βρέθηκε ότι η προσαρμοσμένη μέση διαστολική ΑΠ ήταν 4,7 mm Hg (95% CI, 0,9-8,4) υψηλότερη για μη φιλτραρισμένες οδηγήσεις σε 1 ώρα έναντι φιλτραρισμένων οδηγ΄σεων, ενώ η μέση συστολική ΑΠ ήταν 4,5 mm Hg (95% CI, –1,2 έως 10,2) υψηλότερα.

Στις 24 ώρες, η προσαρμοσμένη μέση διαστολική ΑΠ και η μέση συστολική ΑΠ ήταν 3,8 mm Hg (95% CI, 0,02-7,5 mm Hg) και 1,1 mm Hg (CI, –4,6 έως 6,8 mm Hg) υψηλότερες κατά τη διάρκεια μη φιλτραρισμένων οδηγήσεων σε σύγκριση με φιλτραρισμένες οδηγήσεις.

Αν και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το TRAP αυξάνει την ΑΠ, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι εκτιμήσεις ήταν ανακριβείς και οι CI για τις αυξήσεις περιλάμβαναν μηδέν σε διάφορα χρονικά σημεία.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν τη δυνατότητα του φιλτραρίσματος σωματιδίων να μετριάσει τις οξείες επιπτώσεις της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα για τις επιπτώσεις του φιλτραρίσματος σε άλλες ρυθμίσεις οξείας και μακροπρόθεσμης έκθεσης.

Οι κλινικές επιπτώσεις των παροδικών αλλαγών στην αρτηριακή πίεση δεν είναι καλά κατανοητές και απαιτείται επίσης περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί εάν αυτές οι αλλαγές μπορεί να συμβάλλουν σε οξύ κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων ή μακροχρόνιες αγγειακές αλλοιώσεις.

Βιβλιογραφία

Young M, et al. Blood Pressure Effect of Traffic-Related Air Pollution. Ann Intern Med. 2023;doi:10.7326/M23-1309.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr