υπερταση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα μείωσε τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής στη μελέτη SPRINT

Μέχρι σήμερα παραμένει αβέβαιο εάν η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) σε ασθενείς με υπέρταση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την περίφημη μελέτη SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), […]