41 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης

guidelines-07

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γ. Στεργίου, συντονιστής
Η. Αβραμόπουλος
Ε. Ανδρεάδης
Α. Αχείμαστος
Ε. Βαρσαμής
Κ. Βέμμος
Δ. Βλαχάκος
Μ. Ελισάφ
Ν. Καρατζάς
Θ. Μουντοκαλάκης
Δ. Παπαδογιάννης
Κ. Σιαμόπουλος

Οι «41 Πρακτικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Υπέρταση και τη Χοληστερίνη» της ΕΕΜΥ απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για τη σημασία της υπέρτασης και της αυξημένης χοληστερίνης, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και τελικά τη μεγαλύτερη προστασία από τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με πρακτικό τρόπο σε μορφή ερωτοαπαντήσεων, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί εύκολα να ανατρέξει σε κάθε θέμα για την υπέρταση ή τη χοληστερίνη που τον απασχολεί.

Παρόμοια δουλειά έχει γίνει και με τη συγγραφή του “ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ” με Επιτροπή σύνταξης κειμένου: Γ. Στεργίου, συντονιστής, Η. Αβραμόπουλος, Ε. Ανδρεάδης, Α. Αχείμαστος, Ε. Βαρσαμής, Κ. Βέμμος, Δ. Βλαχάκος, Μ. Ελισάφ, Ν. Καρατζάς, Θ. Μουντοκαλάκης, Δ. Παπαδογιάννης, Κ. Σιαμόπουλος.