ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Επιτguidelinesροπή Σύνταξης Οδηγιών
Γ. Στεργίου (συντονιστής)
Η. Αβραμόπουλος
Ε. Ανδρεάδης
Α. Αχείμαστος
Ε. Βαρσαμής
Κ. Βέμμος
Δ. Βλαχάκος
Μ. Ελισάφ
Ν. Καρατζάς
Θ. Μουντοκαλάκης
Δ. Παπαδογιάννης
Κ. Σιαμόπουλος

Το 2008 η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση στην Ελληνική γλώσσα με σκοπό να κατευθύνει τον πολυάσχολο κλινικό γιατρό στη σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης με βάση τα δεδομένα των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων μελετών. Η συγγραφική ομάδα επέλεξε να συντάξει πρακτικές οδηγίες, στις οποίες ο γιατρός μπορεί εύκολα και γρήγορα να ανατρέξει κατά την καθημερινή πράξη άσκησης της ιατρικής. Οι οδηγίες αυτές δημοσιεύθηκαν στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

(ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2008, 25(3):271-285).