ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

untitled

Επιστημονική επιμέλεια:

Νίκος Β. Καρατζάς

 

Συνεργάτες:

Ηρακλής Αβραμόπουλος,

Δημήτρης Παπαδογιάννης,

Γιώργος Σ. Στεργίου

Το πρώτο ελληνικό πολυσυγγραφικό βιβλίο για την υπέρταση

Τριάντα κεφάλαια γραμμένα από Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, αυθεντίες στο αντικείμενό τους. Παρέχει τις βασικές σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εις βάθος γνώση του αντικειμένου της υπέρτασης. Καλύπτει τις ανάγκες του νέου κυρίως γιατρού που θέλει να εμβαθύνει πέρα από την τυφλή υιοθέτηση κατευθυντήριων συστάσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Bασικές Θεωρήσεις

1 Εξέλιξη Γνώσεων και Αντιλήψεων
Ν. Β. Καρατζάς

2 Επιδημιολογία της Υπέρτασης
Ν. Β. Καρατζάς

3 Μεταβλητότητα της Αρτηριακής Πίεσης
Ε. Νασοθύμιου, Γ. Στεργίου, Ν. Ζακόπουλος

4 Τεχνικές Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης
Ε. Νασοθύμιου, Ν. Ζακόπουλος, Γ. Στεργίου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παθοφυσιολογία της Υπέρτασης

5 Συμπαθητικό Σύστημα και Υπέρταση
Ν. Β. Καρατζάς, Χ. Ζαμπούλης

6 Νάτριο και Νεφρός
Π. Α. Σαραφίδης, Α. Ν. Λαζαρίδης

7 Αιμοδυναμικοί Παράγοντες
Χ. Βλαχόπουλος, Π. Πιέτρη

8 Ενδοκρινικοί Παράγοντες
Δ. Β. Βλαχάκος, Κ. Π. Μαραθιά

9 Γενετική της Υπέρτασης
Α. Γ. Μωραΐτης, Χ. Π. Λυσίκατος, Κ. Α. Στρατάκης

10 Ψυχοκοινωνικό Στρες
Θ. Παππά, Γ. Καλτσάς, Γ. Πιαδίτης, Γ. Π. Χρούσος

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Συνέπειες της Υπέρτασης

11 Αγγεία
Ν. Β. Καρατζάς, Α. Σ. Μπενέτος

12 Καρδιά
Λ. Ε. Πουλημένος, Ε. Σ. Καλλίστρατος, Α. Ι. Μανώλης

13 Νεφρός
Ρ. Γ. Καλαϊτζίδης, Σ. Ε. Ζιάκα, Κ. Σιαμόπουλος

14 Εγκέφαλος
Κ. Βέμος, Ε. Kορομπόκη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Διαγνωστική Προσέγγιση

15 Κλινική Aξιολόγηση
Δ. Παπαδογιάννης

16 Εκτίμηση Ολικού Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Θ. Δ. Μουντοκαλάκης

17 Διάγνωση Βλάβης Οργάνων Στόχος
Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης

18 Δευτεροπαθής Υπέρταση
Σ. Δούμα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Θεραπεία της Υπέρτασης

19 Μελέτες Έκβασης
Μ. Δούμας, Α. Τριανταφύλλου

20 Απόφαση για Θεραπεία και Πίεση-Στόχος
Θ. Δ. Μουντοκαλάκης

21 Μη Φαρμακευτικά Μέτρα
Η. Αβραμόπουλος

22 Αντιυπερτασικά Φάρμακα
Η. Αβραμόπουλος, Γ. Στεργίου

23 Επιλογές και Συνδυασμοί Φαρμάκων
Δ. Τζαμουράνης, Α. Αχείμαστος

24 Προσήλωση στη Θεραπεία
Ν. Β. Καρατζάς

25 Υπέρταση και Διαβήτης
Ρ. Γ. Καλαϊτζίδης, Δ. Καρασαββίδου, G. L. Bakris

26 Υπέρταση Ηλικιωμένων
T. D. Vagaonescu, Ι. Β. Κωστής

27 Υπέρταση στην Κύηση
Θ. Κ. Μακρής, Π. Γ. Κρέσπη

28 Υπέρταση στα Παιδιά και τους Εφήβους
Α. Κόλλιας, Γ. Στεργίου

29 Επείγουσα και Υπερεπείγουσα Υπέρταση
Η. Αβραμοπουλος, Δ. Παπαδογιάννης

30 Ανθεκτική Υπέρταση
Β. Παπαδημητρίου, Μ. Δούμας, Κ. Τσιούφης