Οι αναστολείς SGLT2 (μεταφορέων νατρίου γλυκόζης) έχουν νεφροπροστατευτική δράση στα άτομα με διαβήτη

Σε μια μελέτη παρατήρησης, διαπιστώθηκε μικρότερο ποσοστό νεφρικών επεισοδίων στα άτομα που έπαιρναν αναστολείς SGLT2.

Σε 4 μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες οι αναστολείς SGLT2 σε σύγκριση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, είχαν σε μικρότερο ποσοστό επιδείνωση της νεφρικής λειουργίας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, στα οποία είτε προϋπήρχε νεφρική νόσος είτε υπήρχε αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Ισχύει το ίδιο και στην καθημερινή πράξη με τους συνηθισμένους διαβητικούς ασθενείς που έχουν λιγότερα προβλήματα;

Μελετήθηκαν οι εθνικές καταγραφές στη Σουηδία, Νορβηγία και Δανία και οι καταγεγραμμένοι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες με κάθε μια να περιλαμβάνει περίπου 30.000 ασθενείς, μέσης ηλικίας 61 ετών. Η μια ομάδα είχε αρχίσει θεραπεία με αναστολείς SGLT2 μεταξύ 2013 και 2017 και η άλλη με αναστολείς DPP4. Το 19% των ασθνεών είχε ιστορικό μείζονος καρδιαγγειακού επεισοδίου και το 3% χρόνια νεφρική νόσο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν οποιαδήποτε από τι δυο ομάδες αντιδιαβητικών φαρμάκων ως δεύτερο ή τρίτο βήμα μετά την έναρξη θεραπείας με μετφορμίνη. Οι μέχρι τώρα μελέτες δεν έχουν δείξει κάποια επίδραση των αναστολέων DPP4 στη νεφρική λειτουργία.

Το σύμπλοκο καταληκτικό σημείο ήταν η αιμοκάθαρση ή η μεταμόσχευση νεφρού, ο θάνατος από νεφρικά αίτια ή η νοσηλεία για νεφρικά συμβάματα. Μετά από μια μέση παρακολούθηση 1,7 ετών, οι ασθενείς που έπαιρναν αναστολείς SGLT2 είχαν σημαντικά μειωμένη πιθανότητα να φθάσουν το καταληκτικό σημείο συγκριτικά προς την ομάδα που έπαιρνε αναστολείς DPP4 (2.6 έναντι 6.2 επεισόδια ανά 1000 άτομα-έτη). Το όφελος από τους αναστολείς SGLT2 ήταν ίδιο ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο των ασθενών αλλά ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς με ιστορικό νεφρικής και καρδιαγγειακής νόσου.

Αυτή η μελέτη παρατήρησης δείχνει ότι οι αναστολείς SGLT2 μπορούν να προσφέρουν προστασία των νεφρλων σε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων με διαβήτη. Το σπόλυτο όφελος σε αυτή τη μελέτη (3 ή 4 λιγότερα επεισόδια ανά 1000 άτομα-έτη) ήταν μικρό, ενδεχομένως λόγω του μικρού διαστήματος παρακολούθησης.

Βιβλιογραφία

Pasternak B et al. Use of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and risk of serious renal events: Scandinavian cohort study. BMJ 2020 Apr 29; 369:m1186.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr