Η αλήθεια για την εξέταση αντισωμάτων SARS-COV-2: περισσότερες οι απορίες από τις απαντήσεις

Μια εξέταση αντισωμάτων ορού έναντι της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης SARS-COV-2, έδειξε εξαιρετική ειδικότητα και ευαισθησία την 14η ημέρα, αλλά ο προγνωστικός της ρόλος παραμένει αδιευκρίνιστος.

Δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα σχετικά με την ευαισθησία και την ειδικότητα του τεστ Abbott SARS-CoV-2 ανοσοσφαιρίνης G (IgG), το οποίο ανιχνεύει IgG αντισώματα έναντι της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης SARS-CoV-2.

Όταν η εξέταση αυτή χρησιμοποιήθηκε σε 1020 δείγματα ορού από 1010 διαφορετικά άτομα που υποβλήθηκαν το 2018 και το 2019 για ορολογικό έλεγχο άλλων ιογενών λοιμώξεων, η ειδικότητα ήταν 99,9%. Εν συνεχεία η εξέταση χρησιμοποιήθηκε σε 689 δείγματα που ελήφθησαν από 125 ασθενείς με λοίμωξη SARS-CoV-2 επιβεβαιωμένη με PCR τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020: η ευαισθησία ήταν 53,1% στις 7 ημέρες μετά την εκτιμώμενη ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων, 82,4% στις 10 ημέρες, 96,9 % στις 14 ημέρες και 100% στις 17 ημέρες. Η ευαισθησία ήταν 88,7% στις 7 ημέρες μετά την ημερομηνία που βρέθηκε θετική η PCR, 97,2% στις 10 ημέρες, 100% στις 14 ημέρες και 100% στις 17 ημέρες. Σε μια εθελοντική μελέτη εξέτασης αντισωμάτων αντι-SARS-CoV-2 στο Boise του Αϊντάχο, στα τέλη Απριλίου 2020, 1,8% από 4856 άτομα ήταν θετικά με αυτό το τεστ.

Δεδομένου ότι> 90% των ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω έχουν αντισώματα έναντι άλλων προηγούμενων κορωνοϊών, η ορολογική εξέταση που αξιολογήθηκε εδώ δείχνει εξαιρετική ειδικότητα και υψηλή ευαισθησία στις 14 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πρόσφατα το FDA έδωσε έγκριση με επείγουσα μορφή γι’ αυτή την συγκεκριμένη εξέταση, αλλά και διάφορες άλλες εξετάσεις αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2.

Ήδη υπάρχουν στα εργαστήρια διάφορες εξετάσεις αντισωμάτων χωρίς άδεια από το FDA, χωρίς να είναι γνωστή η ευαισθησία και η ειδικότητά τους. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων. Ωστόσο, ακόμη και οι εξετάσεις που έχουν εγκριθεί από το FDA χρησιμοποιούν διαφορετικά αντιγόνα και μορφές. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιες ανοσολογικές απαντήσεις σε ποια αντιγόνα εμφανίζονται πρώτα και το εάν μια θετική ορολογική εξέταση υποδηλώνει ανοσία έναντι της COVID-19 ή παύση της διασποράς του ιού.

Προς το παρόν, οι εγκεκριμένες εξετάσεις αντισωμάτων για το SARS-COV-2 μπορούν να χρησιμεύσουν ως διαγνωστικά εργαλεία συμπληρωματικά με την PCR, και όχι μόνες τους. Είναι σίγουρο ότι σύντομα θα χρειαστούμε αξιόπιστες ορολογικές εξετάσεις αντισωμάτων για επιδημιολογικές μελέτες, που θα μας δείξουν το ποσοστό προσβολής του πληθυσμού από τον κορωνοϊό, αλλά και για την εκτίμηση της απόκρισης στο εμβόλιο που εδεχομένως θα κυκλοφορήσει.

Βιβλιογραφία

Bryan A et al. Performance characteristics of the Abbott architect SARS-CoV-2 IgG assay and seroprevalence in Boise, Idaho. J Clin Microbiol 2020 May 7

Theel ES et al. The role of antibody testing for SARS-CoV-2: Is there one? J Clin Microbiol 2020 Apr 29

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr