Η αξία της θυμεκτομής στη μυασθένεια gravis

Ο συνδυασμός θυμεκτομής και πρεδνιζόνης οδηγεί στα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα.

Τα οφέλη από τη θυμεκτομή για τη θεραπεία της μυασθένειας gravis έχουν κατά καιρούς αμφισβητηθεί. Πολλές μελέτες έχουν κάνει σύγκριση του συνδυασμού θυμεκτομής με πρεδνιζόνη έναντι της πρεδνιζόνης μόνο. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες, όπως: Μπορεί η θυμεκτομή να μειώσει τη συνολική δόση πρεδνιζόνης που χρειάζεται; Θα βοηθήσει η θυμεκτομή, μειώνοντας την πρεδνιζόνη ή άλλους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, να μειώσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων στους ασθενείς;

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της θυμεκτομής στη θεραπεία της μυασθένειας gravis. Η μελέτη διενεργήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας, η οποία έκανε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και δημοσίευσε πρακτικές οδηγίες. Οι οδηγίες βασίστηκαν σε μια μελέτη σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 ετών με μη-θυμωματώδες αντίσωμα του υποδοχέα ακετυλοχολίνης που έδειξε καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα σε εκείνους που έλαβαν από του στόματος πρεδνιζόνη και θυμεκτομή από εκείνους που έλαβαν θεραπεία μόνο με πρεδνιζόνη.

Αυτή η μελέτη δείχνει το όφελος του συνδυασμού θυμεκτομής και πρεδνιζόνης σε ασθενείς με μυασθένεια gravis. Φαίνεται ότι οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να συστήνουν αυτήν τη θεραπεία. Τα οφέλη της θυμεκτομής μπορούν επίσης να επιτευχθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, σε σύγκριση με την υποξιφοειδική χειρουργική αφαίρεση.

Βιβλιογραφία

Gronseth GS et al. Practice advisory: Thymectomy for myasthenia gravis (practice parameter update): Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2020 Apr 21; 94:705

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr