Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα μείωσε τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής στη μελέτη SPRINT

Μέχρι σήμερα παραμένει αβέβαιο εάν η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) σε ασθενείς με υπέρταση.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την περίφημη μελέτη SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), στην οποία συμμετείχαν άτομα με υπέρταση και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, εξετάστηκε εάν η εντατική μείωση της ΑΠ (στόχος συστολικής ΑΠ [ΣΑΠ] <120 mm Hg), σε σύγκριση με την τυπική μείωση της ΑΠ (στόχος ΣΑΠ <140 mm Hg), οδηγεί σε χαμηλότερο κίνδυνο ΚΜ. Αυτή η ανάλυση περιελάμβανε 8.022 συμμετέχοντες (4.003 τυχαιοποιημένοι στην ομάδα εντατικής ρύθμισης και 4.019 στην ομάδα της συνήθους ρύθμισης ΑΠ) που ήταν ελεύθεροι από ΚΜ κατά τη στιγμή της εισαγωγής στη μελέτη και με διαθέσιμα ηλεκτροκαρδιογραφικά δεδομένα έναρξης και παρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια έως και 5,2 ετών παρακολούθησης και συνολικά 28.322 άτομα-έτη, σημειώθηκαν 206 περιστατικά ΚΜ, εκ των οποίων 88 στον εντατικό βραχίονα μείωσης της ΑΠ και 118 στον συνήθη βραχίονα μείωσης της ΑΠ. Η εντατική μείωση της ΑΠ συσχετίστηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης νέας ΚΜ (λόγος κινδύνου, 0,74 [95% CI, 0,56–0,98], P = 0,037).

Συμπερασματικά, η εντατική θεραπεία με στόχο συστολική αρτηριακή πίεση <120 mm Hg σε ασθενείς με υπέρταση και υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr